10 maj 2015 09:00

10 maj 2015 09:00

Kritik efter försenad cancerdiagnos

IVO-BESLUT: Kvinna fick vänta

Unilabs vid Skaraborgs sjukhus får kritik för att diagnosen av en bröstcancerpatient blev försenad.

Kvinnan genomgick undersökningar hösten 2011 och våren 2012 utan att någon misstanke om cancer påvisades.

Sommaren och hösten 2012 gjordes fler undersökningar och en ultraljudsledd provtagning med nål visade att det förekom godartade celler.

Patienten återkom eftersom hon hade en ömmande knuta i bröstet. Den bedömdes vara godartad, men när den opererats bort under våren 2013 visade den sig vara elakartad.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Efter sin utredning ger myndigheten kritik till Unilabs patologi, som sköter vissa bröstundersökningar på Skas.

Ivo konstaterar att patienten utsattes för risk för vårdskada, då diagnosen och behandlingen av bröstcancern fördröjdes. Vårdgivaren kritiseras för att inte ha utrett händelsen och klarlagt händelseförlopp och påverkande faktorer. Inte heller har Unilabs, enligt beslutet från Ivo, inte fattat beslut om åtgärder som ska hindra att något liknande inträffar.

Kvinnan genomgick undersökningar hösten 2011 och våren 2012 utan att någon misstanke om cancer påvisades.

Sommaren och hösten 2012 gjordes fler undersökningar och en ultraljudsledd provtagning med nål visade att det förekom godartade celler.

Patienten återkom eftersom hon hade en ömmande knuta i bröstet. Den bedömdes vara godartad, men när den opererats bort under våren 2013 visade den sig vara elakartad.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Efter sin utredning ger myndigheten kritik till Unilabs patologi, som sköter vissa bröstundersökningar på Skas.

Ivo konstaterar att patienten utsattes för risk för vårdskada, då diagnosen och behandlingen av bröstcancern fördröjdes. Vårdgivaren kritiseras för att inte ha utrett händelsen och klarlagt händelseförlopp och påverkande faktorer. Inte heller har Unilabs, enligt beslutet från Ivo, inte fattat beslut om åtgärder som ska hindra att något liknande inträffar.