10 maj 2015 06:00

10 maj 2015 06:00

Psykiatrin kan söka extra anslag

Regionens psykiatriberedning föreslår att sjukhusen ska kunna ansöka om pengar till att förkorta väntetiderna till neuropsykiatrisk utredning och behandling.

Det finns även extra pengar för att stärka vården för patienter med självskadebeteende. Pengarna kommer från de 50 miljoner regionledningen lovade skulle skjutas till för att stärka den psykiatriska vården.

Beredningen beslöt även att revidera den regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin.

– Det finns mycket att göra för att förbättra och öka tillgängligheten till vård för människor som lider av psykisk ohälsa och sjukdom, säger Monica Selin (KD) i ett pressmeddelande.

Det finns även extra pengar för att stärka vården för patienter med självskadebeteende. Pengarna kommer från de 50 miljoner regionledningen lovade skulle skjutas till för att stärka den psykiatriska vården.

Beredningen beslöt även att revidera den regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin.

– Det finns mycket att göra för att förbättra och öka tillgängligheten till vård för människor som lider av psykisk ohälsa och sjukdom, säger Monica Selin (KD) i ett pressmeddelande.