11 maj 2015 05:00

11 maj 2015 05:00

Teamet jobbar där problemen finns

SKARABORG: Nytt sätt att jobba hos barn- och ungdomspsykiatrin

I stället för att vårdas på sjukhus får patienten besök av barn- och ungdomspsykiatrins mellanvårdsteam.

– Vi jobbar på plats där problemen finns, säger psykiatrisjuksköterskan Åsa Lagerström.

För några år sedan hade Bup i Skövde sju vårdplatser, som numera är fyra till antalet. De var nästan alltid fullbelagda, överbeläggningar förekom ofta och vårdtiderna var långa. Då började personalen med hembesök hos vissa patienter. Försöket slog väl ut, omhändertagandet blev bättre och patienterna kunde skrivas ut tidigare.

– Det är lätt att patienter blir hospitaliserade; de kommer in i en lunk på avdelningen. Vi såg att många påverkades negativt. De kom ju ifrån sitt ordinarie liv när de var på avdelningen, säger enhetschefen Jörgen Lindberg.

Genom att omfördela resurser skapades ett team, bestående av fyra medarbetare. Upptagningsområdet är hela Skaraborg och teamet har idag cirka 20 pågående ärenden. Detta är patienter som av olika anledningar inte kan ta sig till en mottagning eller som bedömts må bäst av att få vård i hemmet. Varje patient besöks i snitt en eller två gånger i veckan. Varje besök är mellan en och tre timmar, beroende på vilken behandling som är aktuell. I snitt pågår mellanvårdsinsatserna under cirka fyra månader.

Det finns flera fördelar med att vårdas i hemmiljön. Personalen ser ofta orsaken till olika problem när de befinner sig i patientens bostad, och kan lättare hitta sätt och medel att hjälpa barnet. Behandlingen kan lättare anpassas till problematiken. Dessutom visar forskning att till exempel tvångssyndrom bäst behandlas i hemmet.

– Samtidigt är det lättare att bli frisk i en frisk miljö, säger psykiatrisjuksköterskan Anette Sannerfors.

Viktig roll

Föräldrarnas roll är viktig. De måste ge sitt tillstånd och är alltid delaktiga i behandlingen.

– Vi gör det tillsammans och behandlingen är lika mycket riktad mot föräldrarna. Det är ju de som lever med barnen. Familjerna ser att vi ger dem styrka och olika redskap som de kan använda i vardagen, säger Anette Sannerfors.

Ungdomarna som behandlas i sina hem är vanligtvis mellan 11 och 18 år. Mellanvården får sina uppdrag från slutenvården eller från någon av de fyra öppenvårdsmottagningar som Skaraborgs sjukhus har på fyra orter.

– Antingen har någon behandling kört fast, eller också måste de ha mer hjälp än vad öppenvården kan erbjuda. Vi utgår hela tiden från att det finns en psykiatrisk diagnos, säger Jörgen Lindberg.

Teamet arbetar i nätverk och har samarbete med skolan och socialtjänsten. Personalen får regelbunden handledning, varje vecka är det konferens med deltagande av läkare.

Flera andra vårdgivare är nyfikna på arbetssättet, som Skas är först med i regionen att införa.

– Många vill veta mer. Vi har blivit kontaktade av barnpsykiatrin i Växjö som står inför en omorganisation och har visat intresse för vårt arbetssätt, säger Jörgen Lindberg.

För några år sedan hade Bup i Skövde sju vårdplatser, som numera är fyra till antalet. De var nästan alltid fullbelagda, överbeläggningar förekom ofta och vårdtiderna var långa. Då började personalen med hembesök hos vissa patienter. Försöket slog väl ut, omhändertagandet blev bättre och patienterna kunde skrivas ut tidigare.

– Det är lätt att patienter blir hospitaliserade; de kommer in i en lunk på avdelningen. Vi såg att många påverkades negativt. De kom ju ifrån sitt ordinarie liv när de var på avdelningen, säger enhetschefen Jörgen Lindberg.

Genom att omfördela resurser skapades ett team, bestående av fyra medarbetare. Upptagningsområdet är hela Skaraborg och teamet har idag cirka 20 pågående ärenden. Detta är patienter som av olika anledningar inte kan ta sig till en mottagning eller som bedömts må bäst av att få vård i hemmet. Varje patient besöks i snitt en eller två gånger i veckan. Varje besök är mellan en och tre timmar, beroende på vilken behandling som är aktuell. I snitt pågår mellanvårdsinsatserna under cirka fyra månader.

Det finns flera fördelar med att vårdas i hemmiljön. Personalen ser ofta orsaken till olika problem när de befinner sig i patientens bostad, och kan lättare hitta sätt och medel att hjälpa barnet. Behandlingen kan lättare anpassas till problematiken. Dessutom visar forskning att till exempel tvångssyndrom bäst behandlas i hemmet.

– Samtidigt är det lättare att bli frisk i en frisk miljö, säger psykiatrisjuksköterskan Anette Sannerfors.

Viktig roll

Föräldrarnas roll är viktig. De måste ge sitt tillstånd och är alltid delaktiga i behandlingen.

– Vi gör det tillsammans och behandlingen är lika mycket riktad mot föräldrarna. Det är ju de som lever med barnen. Familjerna ser att vi ger dem styrka och olika redskap som de kan använda i vardagen, säger Anette Sannerfors.

Ungdomarna som behandlas i sina hem är vanligtvis mellan 11 och 18 år. Mellanvården får sina uppdrag från slutenvården eller från någon av de fyra öppenvårdsmottagningar som Skaraborgs sjukhus har på fyra orter.

– Antingen har någon behandling kört fast, eller också måste de ha mer hjälp än vad öppenvården kan erbjuda. Vi utgår hela tiden från att det finns en psykiatrisk diagnos, säger Jörgen Lindberg.

Teamet arbetar i nätverk och har samarbete med skolan och socialtjänsten. Personalen får regelbunden handledning, varje vecka är det konferens med deltagande av läkare.

Flera andra vårdgivare är nyfikna på arbetssättet, som Skas är först med i regionen att införa.

– Många vill veta mer. Vi har blivit kontaktade av barnpsykiatrin i Växjö som står inför en omorganisation och har visat intresse för vårt arbetssätt, säger Jörgen Lindberg.