12 maj 2015 15:52

12 maj 2015 15:52

"Det finns inget förslag"

KD-ledarens uttalande om samvetsklausul väckte debatt

Socialdemokraternas interpellation om en samvetsklausul i vården väckte heta känslor i regionfullmäktige.
– Vi måste ta kvinnors oro på allvar, säger Karin Engdahl (S).

I sin interpellation tog Engdahl upp uttalandet från Kristdemokraternas nya partiledare Ebba Busch Thor om att hon vill införa en samvetsklausul i vården och att vårdpersonal ska få vägra utföra aborter.

Engdahl sa att KD motionerade i Kronoberg om att utreda frågan. Där sa regionstyrelsen sa, sedan M, KD och C godkänt motionen, men i fullmäktige var det stopp.

– Vi hoppas att regionstyrelsen fick en intellektuell kollaps.

Engdahl ville veta hur den grönblå majoriteten, där KD ingår, skulle ställa sig om frågan dyker upp.

Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdstyrelsen, svarade raskt:

– Det finns inget sådant förslag och det kommer inte heller att komma. Skulle det ändå dyka upp så kommer det inte att få stöd. Frågan är hypotetisk och spekulativ.

Sedan blev debatten hätsk och infekterad; beskyllningarna haglade. Gruppledaren Monica Selin (KD) beskyllde Engdahl för att ljuga och betonade att KD står bakom aborträtten och att samvetsfriheten,som ingår i EU-lagstiftningen, inte är något hot.

– Ebba vill inte inskränka abortfriheten för kvinnor, utan har varit tydlig med att hon står bakom abortlagstiftningen.

Eva-Lott Gram (KD) från Hjo var upprörd över att S ställde frågan.

– Jag jobbar själv som barnmorska och i vår grupp har vi inte ens diskuterat att införa samvetsklausul. Vi kan inte ta ansvar för vad de gör i Kronoberg.

Conny Brännberg (KD) menade att interpellationen var spekulativ:

– Vi kommer inte att lägga fram ett sådant förslag. Punkt och slut.

Abbas Zarrinpour (S) konstaterade, vänd mot KD-ledamöterna:

– Jag är glad över att ni tar avstånd från det här.

Fullmäktige inleddes med frågor om primärvård. Regionledningen gav besked om att krav- och kvalitetsboken inte skrivs om för att det är problem på en vårdcentral och att den 17 juni kommer besked om jourutbudet.

Västra Götalandsregionen ska ansöka om diplomering hos föreningen Fairtrade Sverige.

Regionfullmäktige godkände ett nytt samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel till personer med funktionshinder. Avtalet baseras på ett ökat samarbete över organisationsgränserna. Länets kommuner ska nu ta ställning till förslaget.

Regionen ska utreda hur sms-påminnelser kan användas för att minska antalet uteblivna besök i sjukvården.

I sin interpellation tog Engdahl upp uttalandet från Kristdemokraternas nya partiledare Ebba Busch Thor om att hon vill införa en samvetsklausul i vården och att vårdpersonal ska få vägra utföra aborter.

Engdahl sa att KD motionerade i Kronoberg om att utreda frågan. Där sa regionstyrelsen sa, sedan M, KD och C godkänt motionen, men i fullmäktige var det stopp.

– Vi hoppas att regionstyrelsen fick en intellektuell kollaps.

Engdahl ville veta hur den grönblå majoriteten, där KD ingår, skulle ställa sig om frågan dyker upp.

Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdstyrelsen, svarade raskt:

– Det finns inget sådant förslag och det kommer inte heller att komma. Skulle det ändå dyka upp så kommer det inte att få stöd. Frågan är hypotetisk och spekulativ.

Sedan blev debatten hätsk och infekterad; beskyllningarna haglade. Gruppledaren Monica Selin (KD) beskyllde Engdahl för att ljuga och betonade att KD står bakom aborträtten och att samvetsfriheten,som ingår i EU-lagstiftningen, inte är något hot.

– Ebba vill inte inskränka abortfriheten för kvinnor, utan har varit tydlig med att hon står bakom abortlagstiftningen.

Eva-Lott Gram (KD) från Hjo var upprörd över att S ställde frågan.

– Jag jobbar själv som barnmorska och i vår grupp har vi inte ens diskuterat att införa samvetsklausul. Vi kan inte ta ansvar för vad de gör i Kronoberg.

Conny Brännberg (KD) menade att interpellationen var spekulativ:

– Vi kommer inte att lägga fram ett sådant förslag. Punkt och slut.

Abbas Zarrinpour (S) konstaterade, vänd mot KD-ledamöterna:

– Jag är glad över att ni tar avstånd från det här.

Fullmäktige inleddes med frågor om primärvård. Regionledningen gav besked om att krav- och kvalitetsboken inte skrivs om för att det är problem på en vårdcentral och att den 17 juni kommer besked om jourutbudet.

Västra Götalandsregionen ska ansöka om diplomering hos föreningen Fairtrade Sverige.

Regionfullmäktige godkände ett nytt samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel till personer med funktionshinder. Avtalet baseras på ett ökat samarbete över organisationsgränserna. Länets kommuner ska nu ta ställning till förslaget.

Regionen ska utreda hur sms-påminnelser kan användas för att minska antalet uteblivna besök i sjukvården.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.