12 maj 2015 19:28

12 maj 2015 19:34

Internationellt fokus på stroke

Strokedagen uppmärksammades på KSS

Var 17:e minut drabbas någon av en stroke.
Under tisdagen arrangerades den internationella strokedagen för att informera om folksjukdomen.

Den andra tisdagen i maj innebär extra fokus på informationen om stroke som i dag är en folksjukdom.

På KSS, Skövdes sjukhus, uppmärksammades den internationella strokedagen i centralreceptionen.

Förebygg

På plats där fanns bland andra Björn Cederin som är överläkare på strokeenheten.

– Vi är här för att ge en allmän upplysning om stroke. Bland mycket annat så berättar vi om vad man kan göra för att förebygga en stroke, säger Björn, varpå Åsa Rejnö, sjuksköterska och doktor i omvårdnad tillägger:

– Motion och rätt kost är något som hjälper till att förebygga den första stroken.

Även fysioterapeuten Seija Niinimö och Lars Elfverson från Strokeföreningen Skaraborg närvarande under eftermiddagen i receptionen på KSS. Besökarna kunde ta del av litteratur kring sjukdomen eller prata med någon av representanterna.

– Många har kommit och pratat med oss för att de har något närastående som har blivit drabbad, säger Björn.

Det fanns även möjlighet att testa sitt EKG på en så kallas tum-EKG för att upptäcka eventuellt hjärtflimmer.

– Många är nyfikna på detta och vill testa. Ny och spännande teknik lockar givetvis, säger Åsa.

Snabb vård

Stroke är samlingsordet för blödning eller propp i hjärnan, och att få snabb vård vid en stroke är livsviktigt. Symtom att söka efter är bland andra dessa: förlamning i ansikte/arm/ben, svårigheter att tala eller förstå, dimsyn eller synförlust, samt oförklarlig yrsel, ostadighet eller fall.

Den andra tisdagen i maj innebär extra fokus på informationen om stroke som i dag är en folksjukdom.

På KSS, Skövdes sjukhus, uppmärksammades den internationella strokedagen i centralreceptionen.

Förebygg

På plats där fanns bland andra Björn Cederin som är överläkare på strokeenheten.

– Vi är här för att ge en allmän upplysning om stroke. Bland mycket annat så berättar vi om vad man kan göra för att förebygga en stroke, säger Björn, varpå Åsa Rejnö, sjuksköterska och doktor i omvårdnad tillägger:

– Motion och rätt kost är något som hjälper till att förebygga den första stroken.

Även fysioterapeuten Seija Niinimö och Lars Elfverson från Strokeföreningen Skaraborg närvarande under eftermiddagen i receptionen på KSS. Besökarna kunde ta del av litteratur kring sjukdomen eller prata med någon av representanterna.

– Många har kommit och pratat med oss för att de har något närastående som har blivit drabbad, säger Björn.

Det fanns även möjlighet att testa sitt EKG på en så kallas tum-EKG för att upptäcka eventuellt hjärtflimmer.

– Många är nyfikna på detta och vill testa. Ny och spännande teknik lockar givetvis, säger Åsa.

Snabb vård

Stroke är samlingsordet för blödning eller propp i hjärnan, och att få snabb vård vid en stroke är livsviktigt. Symtom att söka efter är bland andra dessa: förlamning i ansikte/arm/ben, svårigheter att tala eller förstå, dimsyn eller synförlust, samt oförklarlig yrsel, ostadighet eller fall.