12 maj 2015 19:28

12 maj 2015 19:28

S vill ge vården större resurser

VÄSTRA GÖTALAND: Mer pengar till Skaraborg

Hälso- och sjukvårdsnämnderna får 928 miljoner mer i Socialdemokraternas budgetförslag jämfört med majoritetens. 53 av miljonerna går till Skaraborg.

Socialdemokraterna lägger sin första egna regionbudget sedan 1999. Tidigare har den gjort tillsammans med koalitionspartier; först C och FP, sedan V och MP.

I förslaget för 2016 läggs fokus på de lokala förutsättningarna i vården. Jämfört med regionledningens budget läggs drygt 900 miljoner mer på hälso- och sjukvårdsnämnderna, som fördelar resurserna till sjukhusen. Göteborg får 472 miljoner extra, den södra nämnden får 108 miljoner mer, den västra 225 miljoner mer och den norra nämnden 70 miljoner mer. Den östra nämnden, som fördelar medlen i Skaraborg, får 53 miljoner extra.

400 av miljonerna är extra pengar. Resten (500 miljoner) är medel som S vill överföra från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, till nämnderna.

– Det är bättre att nämnderna fördelar dem direkt, då vet alla vad som gäller. Vi vill komma ifrån systemet där sjukhusen får sitta och gissa vilka resurser de har, säger Håkan Linnarsson (S).

S vill fullfölja resursfördelningsmodellen, vilket ger landsorten mindre medel, men partiet genom att mer pengar fördelas så får alla större resurser.

S vill även höja gränsen för fri tandvård upp till 25 år. Kostnaden för reformen är 20 miljoner kronor.

Kostnaden för externt köpt vård ska minskas med 200 miljoner och pengarna överföras till egen intern produktion.

Socialdemokraterna lägger sin första egna regionbudget sedan 1999. Tidigare har den gjort tillsammans med koalitionspartier; först C och FP, sedan V och MP.

I förslaget för 2016 läggs fokus på de lokala förutsättningarna i vården. Jämfört med regionledningens budget läggs drygt 900 miljoner mer på hälso- och sjukvårdsnämnderna, som fördelar resurserna till sjukhusen. Göteborg får 472 miljoner extra, den södra nämnden får 108 miljoner mer, den västra 225 miljoner mer och den norra nämnden 70 miljoner mer. Den östra nämnden, som fördelar medlen i Skaraborg, får 53 miljoner extra.

400 av miljonerna är extra pengar. Resten (500 miljoner) är medel som S vill överföra från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, till nämnderna.

– Det är bättre att nämnderna fördelar dem direkt, då vet alla vad som gäller. Vi vill komma ifrån systemet där sjukhusen får sitta och gissa vilka resurser de har, säger Håkan Linnarsson (S).

S vill fullfölja resursfördelningsmodellen, vilket ger landsorten mindre medel, men partiet genom att mer pengar fördelas så får alla större resurser.

S vill även höja gränsen för fri tandvård upp till 25 år. Kostnaden för reformen är 20 miljoner kronor.

Kostnaden för externt köpt vård ska minskas med 200 miljoner och pengarna överföras till egen intern produktion.