12 maj 2015 14:25

12 maj 2015 14:25

Vänstern vill höja skatten

VÄSTRA GÖTALAND: Förslag som ska gynna sjukvården

Vänsterpartiet kan tänka sig höja regionskatten med tio öre.

– Pengarna behövs till vården, personalen och kollektivtrafiken, säger gruppledaren Eva Olofsson.

Partiernas olika budgetförslag kommer att ställas mot varandra under regionfullmäktige den 8-9 juni.

Vänsterpartiets innehåller bland annat en skattehöjning för nästa år med tio öre, till en skattesats på 11,58 kronor. Jämfört med ledningens förslag vill V satsa 300 miljoner, varav 100 miljoner till fler vårdplatser, extra på sjukvården.

– Vi har överbeläggningar på sjukhusen. Det drabbar patienterna och skapar en dålig arbetsmiljö för personalen, säger Eva Olofsson.

100 miljoner extra ska gå till jämställda löner. Bland annat ska ingångslönerna för sjuksköterskor och andra kvinnodominerande akademikeryrken i vården höjas till 26 000 kronor.

– Vi kommer även att ha resurser att lyfta de som har jobbat några år. Samtidigt är arbetsmiljön en viktig del som måste bli bättre.

Partiet betonar att kollektivtrafiken är en viktig fråga. En sänkning av priset på Regionen runt-kortet, från 1 685 till 1 400 kronor, skulle underlätta för pendlare.

– Många behöver pendla till jobb och studier. Fler resenärer för oss även närmare ett hållbart samhälle.

Vänsterpartiet går, precis som regionledningen, på fördelningsnyckeln för 2015 då 2016 års resurser ska fördelas. Modellen kommer att diskuteras över partigränserna

– Det är värdefullt att få fram en modell som håller oavsett vem som styr.

Partiernas olika budgetförslag kommer att ställas mot varandra under regionfullmäktige den 8-9 juni.

Vänsterpartiets innehåller bland annat en skattehöjning för nästa år med tio öre, till en skattesats på 11,58 kronor. Jämfört med ledningens förslag vill V satsa 300 miljoner, varav 100 miljoner till fler vårdplatser, extra på sjukvården.

– Vi har överbeläggningar på sjukhusen. Det drabbar patienterna och skapar en dålig arbetsmiljö för personalen, säger Eva Olofsson.

100 miljoner extra ska gå till jämställda löner. Bland annat ska ingångslönerna för sjuksköterskor och andra kvinnodominerande akademikeryrken i vården höjas till 26 000 kronor.

– Vi kommer även att ha resurser att lyfta de som har jobbat några år. Samtidigt är arbetsmiljön en viktig del som måste bli bättre.

Partiet betonar att kollektivtrafiken är en viktig fråga. En sänkning av priset på Regionen runt-kortet, från 1 685 till 1 400 kronor, skulle underlätta för pendlare.

– Många behöver pendla till jobb och studier. Fler resenärer för oss även närmare ett hållbart samhälle.

Vänsterpartiet går, precis som regionledningen, på fördelningsnyckeln för 2015 då 2016 års resurser ska fördelas. Modellen kommer att diskuteras över partigränserna

– Det är värdefullt att få fram en modell som håller oavsett vem som styr.