13 maj 2015 15:41

13 maj 2015 15:42

Politisk strid om psykiatripengar

50 miljoner ska fördelas

Socialdemokraterna och majoriteten är inte överens om på vilket sätt 50 miljonerna i regionens psykiatrisatsning ska fördelas.

Regionens nyinstiftade psykiatriberedning, med representanter bland annat från de olika hälso- och sjukvårdsnämnderna, ska under 2015 fördela 50 miljoner kronor.

Kan ansöka

Ledningen vill att de olika förvaltningarna ska kunna ansöka (senast 28 maj) om medel till tre olika ändamål.

Så blev även beslutet under onsdagens möte med hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

Oppositionen, där S reserverade sig, vill att pengarna i stället ska fördelas via nämnderna.

– Då tror vi att pengarna får en snabbare verkan det här året. Sedan kan de gå ut efter beredningens förslag, säger Jim Aleberg (S).

Majoriteten vill inte frångå det samlade grepp som en psykiatriberedning innebär.

– Ansökningsförfarandet kan vara överdrivet, men nu kan vi följa upp att det blir ett lyft för verksamheterna. Annars finns det en risk att pengarna går till att täcka underskott. Dessutom är det långsiktiga pengar, som i en framtid ska överföras på nämnderna, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i HSS.

Bordlades

Ett ärende om att öka antalet ST-läkare i allmänmedicin, genom att sänka ersättningen till vårdcentralerna, bordlades för andra mötet i rad. Ärendet med en motion om utökad subvention av preventivmedel skickades på återremiss.

Regionens nyinstiftade psykiatriberedning, med representanter bland annat från de olika hälso- och sjukvårdsnämnderna, ska under 2015 fördela 50 miljoner kronor.

Kan ansöka

Ledningen vill att de olika förvaltningarna ska kunna ansöka (senast 28 maj) om medel till tre olika ändamål.

Så blev även beslutet under onsdagens möte med hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

Oppositionen, där S reserverade sig, vill att pengarna i stället ska fördelas via nämnderna.

– Då tror vi att pengarna får en snabbare verkan det här året. Sedan kan de gå ut efter beredningens förslag, säger Jim Aleberg (S).

Majoriteten vill inte frångå det samlade grepp som en psykiatriberedning innebär.

– Ansökningsförfarandet kan vara överdrivet, men nu kan vi följa upp att det blir ett lyft för verksamheterna. Annars finns det en risk att pengarna går till att täcka underskott. Dessutom är det långsiktiga pengar, som i en framtid ska överföras på nämnderna, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i HSS.

Bordlades

Ett ärende om att öka antalet ST-läkare i allmänmedicin, genom att sänka ersättningen till vårdcentralerna, bordlades för andra mötet i rad. Ärendet med en motion om utökad subvention av preventivmedel skickades på återremiss.