15 maj 2015 07:00

15 maj 2015 07:00

Många är nöjda med sin sjukvård

VÄSTRA GÖTALAND: Skaraborgarna positiva i undersökning

Skaraborgarna är nöjda med sin sjukvård och har blivit mindre negativa till att vården utförs av privata aktörer.

SOM-institutet i Göteborg brukar genomföra undersökningar om vad invånarna i Västra Götaland tycker om bland annat vård, politik och kollektivtrafik. Under tisdagens regionfullmäktige redovisades en del av den senaste undersökningen, som genomfördes under 2014.

Totalt deltog mer än 3 000 medborgare och de som bor i Skaraborg är mest nöjda, av de fyra delregionerna i Västra Götaland, med den sjukvård som erbjuds. De menar att den medicinska kvaliteten är hög och att tillgången är god.

I hela regionen finns det missnöje med effektiviteten, men Skaraborgarna har större tolerans än de som bor i Göteborg.

– Men de som själva får vård upplever det inte lika negativt som de anhöriga, sa Annika Bergström, SOM-institutet, vid presentationen.

Kollektivtrafiken får inte lika högt betyg. De som reser sällan upplever att systemet är krångligt.

Stödet för den offentliga sektorn är fortfarande starkt. Många gillar inte att det bedrivs vård i privat regi men jämfört med tidigare undersökningar så är färre negativa.

På frågan om de föredrar höjd skatt eller försämrad kommunal och regional service, så svarar många att de föredrar ett högre skatteuttag. Undersökningen gjordes alltså under ett valår och mer än 50 procent svarade att de är nöjda med demokratin, i landet, regionen och sin kommun. Det var bara invånarna i Göteborg som var missnöjda, vilket lär bero på beslutet om trängselskatten.

SOM-institutet i Göteborg brukar genomföra undersökningar om vad invånarna i Västra Götaland tycker om bland annat vård, politik och kollektivtrafik. Under tisdagens regionfullmäktige redovisades en del av den senaste undersökningen, som genomfördes under 2014.

Totalt deltog mer än 3 000 medborgare och de som bor i Skaraborg är mest nöjda, av de fyra delregionerna i Västra Götaland, med den sjukvård som erbjuds. De menar att den medicinska kvaliteten är hög och att tillgången är god.

I hela regionen finns det missnöje med effektiviteten, men Skaraborgarna har större tolerans än de som bor i Göteborg.

– Men de som själva får vård upplever det inte lika negativt som de anhöriga, sa Annika Bergström, SOM-institutet, vid presentationen.

Kollektivtrafiken får inte lika högt betyg. De som reser sällan upplever att systemet är krångligt.

Stödet för den offentliga sektorn är fortfarande starkt. Många gillar inte att det bedrivs vård i privat regi men jämfört med tidigare undersökningar så är färre negativa.

På frågan om de föredrar höjd skatt eller försämrad kommunal och regional service, så svarar många att de föredrar ett högre skatteuttag. Undersökningen gjordes alltså under ett valår och mer än 50 procent svarade att de är nöjda med demokratin, i landet, regionen och sin kommun. Det var bara invånarna i Göteborg som var missnöjda, vilket lär bero på beslutet om trängselskatten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.