17 maj 2015 20:16

17 maj 2015 20:16

Ja till nollvision för bältning

UNGDOMSPSYKIATRI

Regionen är på väg mot en nollvision för bältning, som innebär att patienten spänns fast i en säng, inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hälso- och sjukvårdstyrelsen föreslår att en motion från Miljöpartiet ska bifallas och vill se en handlingsplan för att minimera användandet av tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin.

I sina remissvar skriver både Skaraborgs sjukhus och Sahlgrenska att det är rimligt att minska användandet.

Regionen är på väg mot en nollvision för bältning, som innebär att patienten spänns fast i en säng, inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hälso- och sjukvårdstyrelsen föreslår att en motion från Miljöpartiet ska bifallas och vill se en handlingsplan för att minimera användandet av tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin.

I sina remissvar skriver både Skaraborgs sjukhus och Sahlgrenska att det är rimligt att minska användandet.