18 maj 2015 16:17

18 maj 2015 16:17

Välkomna AFA-pengar

Västra Götalandsregionen får tillbaka 253 miljoner från försäkringsbolaget AFA.

– De är välkomna men är intecknade, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Pengarna kommer från försäkringspremier som betalades in under 2004.

Under 2014 kom ingen återbetalning, men för några veckor sedan kom besked om att 253 miljoner ska återbetalas till regionen under 2015.

Beloppet stärker regionens ekonomi och medför att prognosen för 2015 blir 100 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner bättre än budgeten.

– Vi kan ju aldrig budgetera AFA-pengar; de förbättrar ju vårt resultat och går till att täcka underskotten, säger Johnny Magnusson.

Regionens sjukhusgrupper har fortsatt stora problem och helårsprognosen för den samlade sjukvården är ett underskott på 345 miljoner kronor, vilket är 257 miljoner sämre än budget.

De återbetalade pengarna, som landsting, kommuner och företag har fått de senaste åren, är från början inbetalda premier som inte utnyttjats. Annika Wallenskog vid Sveriges kommuner och landsting, SKL, tror inte på fler utbetalningar:

– AFA har haft nollpremier en tid och återbetalningar blev möjliga då sjukskrivningarna minskade. Nu har trenden avtagit och de ökar igen. Ett annat skäl är att det är svårt att hitta alla, inte minst de privata företagen, som betalat in premier för tio år sedan.

Pengarna kommer från försäkringspremier som betalades in under 2004.

Under 2014 kom ingen återbetalning, men för några veckor sedan kom besked om att 253 miljoner ska återbetalas till regionen under 2015.

Beloppet stärker regionens ekonomi och medför att prognosen för 2015 blir 100 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner bättre än budgeten.

– Vi kan ju aldrig budgetera AFA-pengar; de förbättrar ju vårt resultat och går till att täcka underskotten, säger Johnny Magnusson.

Regionens sjukhusgrupper har fortsatt stora problem och helårsprognosen för den samlade sjukvården är ett underskott på 345 miljoner kronor, vilket är 257 miljoner sämre än budget.

De återbetalade pengarna, som landsting, kommuner och företag har fått de senaste åren, är från början inbetalda premier som inte utnyttjats. Annika Wallenskog vid Sveriges kommuner och landsting, SKL, tror inte på fler utbetalningar:

– AFA har haft nollpremier en tid och återbetalningar blev möjliga då sjukskrivningarna minskade. Nu har trenden avtagit och de ökar igen. Ett annat skäl är att det är svårt att hitta alla, inte minst de privata företagen, som betalat in premier för tio år sedan.