19 maj 2015 07:00

19 maj 2015 07:00

Godkänner underskott på 50 miljoner

VÄSTRA GÖTALAND: Skaraborgs sjukhus måste visa att ekonomin är i balans

Skaraborgs sjukhus får ha ett underskott på 50 miljoner under 2015 men ekonomin ska vara i balans senast i november.

Under tisdagen behandlar regionstyrelsen delårsrapporten för mars. Skaraborgs sjukhus är en av många förvaltningar som har problem. Efter tre månader var underskottet 17 miljoner och för 2015 är prognosen 70 miljoner.

Åtgärder pågår och regionstyrelsens förslag är att regionfullmäktige godkänner ett underskott för 2015 på 50 miljoner kronor, men att Skas senast i november ska uppvisa nollresultat på månadsbasis.

– Det ska vi klara av. Om vi hade behövt komma ned på noll redan i år hade det varit värre, säger Skas ordförande Ulla-Britt Hagström (FP).

I delårsrapporten betonar regionen att Skas kan behöva göra strukturella åtgärder för att nå en ekonomi i balans, vilket inte kan utesluta en översyn om vilka utbudspunkter som ska finnas inom sjukhusgruppen.

– Vi måste börja tänka på det, men vi behöver ännu inte ta några sådana beslut, säger Hagström.

Senast i juni ska Skas meddela vilka åtgärder som ska göras för att nå det önskade ekonomiska resultatet.

Vill undersöka fler

Skas har meddelat regionledningen att det finns utrymme för att utföra fler koloskopier (tjocktarmsundersökningar) och på så sätt få högre ersättning. Sjukhuset vill även öppna 33 vårdplatser för att kunna jobba mer effektivt.

– Skas sätt att gasa sig ur problemen är intressant. De öppnar avdelningar och anställer personal för att få ned övertiden och kostnader för hyrläkare, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Skas är inte ensamt om att ha ekonomiska problem och i delårsrapporten, som ska presenteras för regionfullmäktige i juni, finns det redogörelser om förvaltningarnas läge och planerade åtgärder.

– Revisorerna har klagat på att vi inte informerar fullständigt. Nu ska vi orientera regionfullmäktige så får de bestämma vad vi ska göra. Vem vet, fullmäktige kanske reagerar på ett annorlunda sätt, säger Johnny Magnusson.

Bemanningsföretag

Regionens kostnader för bemanningsföretag var 129 miljoner kronor under de tre första månaderna, vilket var elva miljoner mer än under samma tidsperiod 2014. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ökade med 16 miljoner, från 9 till 25, vilket var en höjning med 172,7 procent. Samtidigt minskade kostnaden, från 98 till 97, med 1,8 procent.

Sjukhusens kostnader för köp från bemanningsföretag ökade med 38 procent under det första kvartalet, jämfört med 2014, men Närhälsan minskade sina kostnader med drygt åtta procent.

Under tisdagen behandlar regionstyrelsen delårsrapporten för mars. Skaraborgs sjukhus är en av många förvaltningar som har problem. Efter tre månader var underskottet 17 miljoner och för 2015 är prognosen 70 miljoner.

Åtgärder pågår och regionstyrelsens förslag är att regionfullmäktige godkänner ett underskott för 2015 på 50 miljoner kronor, men att Skas senast i november ska uppvisa nollresultat på månadsbasis.

– Det ska vi klara av. Om vi hade behövt komma ned på noll redan i år hade det varit värre, säger Skas ordförande Ulla-Britt Hagström (FP).

I delårsrapporten betonar regionen att Skas kan behöva göra strukturella åtgärder för att nå en ekonomi i balans, vilket inte kan utesluta en översyn om vilka utbudspunkter som ska finnas inom sjukhusgruppen.

– Vi måste börja tänka på det, men vi behöver ännu inte ta några sådana beslut, säger Hagström.

Senast i juni ska Skas meddela vilka åtgärder som ska göras för att nå det önskade ekonomiska resultatet.

Vill undersöka fler

Skas har meddelat regionledningen att det finns utrymme för att utföra fler koloskopier (tjocktarmsundersökningar) och på så sätt få högre ersättning. Sjukhuset vill även öppna 33 vårdplatser för att kunna jobba mer effektivt.

– Skas sätt att gasa sig ur problemen är intressant. De öppnar avdelningar och anställer personal för att få ned övertiden och kostnader för hyrläkare, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Skas är inte ensamt om att ha ekonomiska problem och i delårsrapporten, som ska presenteras för regionfullmäktige i juni, finns det redogörelser om förvaltningarnas läge och planerade åtgärder.

– Revisorerna har klagat på att vi inte informerar fullständigt. Nu ska vi orientera regionfullmäktige så får de bestämma vad vi ska göra. Vem vet, fullmäktige kanske reagerar på ett annorlunda sätt, säger Johnny Magnusson.

Bemanningsföretag

Regionens kostnader för bemanningsföretag var 129 miljoner kronor under de tre första månaderna, vilket var elva miljoner mer än under samma tidsperiod 2014. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ökade med 16 miljoner, från 9 till 25, vilket var en höjning med 172,7 procent. Samtidigt minskade kostnaden, från 98 till 97, med 1,8 procent.

Sjukhusens kostnader för köp från bemanningsföretag ökade med 38 procent under det första kvartalet, jämfört med 2014, men Närhälsan minskade sina kostnader med drygt åtta procent.