21 maj 2015 05:00

21 maj 2015 05:00

Professionen vill ha psykiatrin i Skövde

SKARABORG: Chefläkare ser till patientsäkerheten

Professionen är enig om var Skaraborgs sjukhus slutenvård för psykiatri ska placeras.

– Skövde är det enda rätta, säger chefläkare Stefan Håkansson.

Stefan Håkansson vill inte föregripa något beslut, men är ändå övertygad om att Skas psykiatriska slutenvård, inklusive akuten, kommer att placeras i Skövde.

Han ser till patientsäkerheten, och konstaterar att det skulle vara en stor fördel att ha psykakuten på samma ställe som den somatiska (kroppsliga) akuten.

– Ofta har patienter en blandning mellan psykiska och somatiska sjukdomar. Många som hamnar på akuten i Skövde måste transporteras vidare till Falköping. Samtidigt förekommer det att patienter som finns på akuten i Falköping snabbt blir kroppsligt dåliga och måste köras i ambulans till Skövde. Det har varit några fall de senaste åren då patienten inte klarat sig.

En enig grupp

Han säger att läkargruppen är enig och att en samlokalisering skulle få flera fördelar.

– Vi kan lära oss mycket av varandra. Jag tror inte att det finns något annat ställe i landet där man skulle bygga akutmottagningar på olika ställen.

Håkansson betonar att det en gång i tiden fanns en psykiatrisk akut vid sjukhuset i Skövde. Den lades ned under slutet av 90-talet av besparingsskäl och patientgruppen hänvisades till psykakuten i Falköping.

– På den tiden var Falköping ett akutsjukhus och det fanns en somatisk akut. Nu är den borta och saken är i ett helt annat läge.

Finns det något som talar emot en placering i Skövde?

– Inte om man ser till patientsäkerheten. Det finns en oro för att personalen inte skulle följa med, men hälften av dem som jobbar inom psykvården i Falköping bor inte där utan pendlar redan.

Håkansson tillägger:

– Vi bygger för framtiden, byggnaden ska användas under 30-40 år och vi kan inte låsa in oss i en gammal struktur.

Hur ser vuxenpsykiatrin ut i framtiden?

– Fler patienter kommer att finnas i öppna vårdformer och vi kommer inte att behöva så många vårdplatser. Vårdtiderna på avdelningarna kommer att bli kortare, för att sedan följas upp med behandling på någon mottagning eller av ett mobilt team.

Stefan Håkansson vill inte föregripa något beslut, men är ändå övertygad om att Skas psykiatriska slutenvård, inklusive akuten, kommer att placeras i Skövde.

Han ser till patientsäkerheten, och konstaterar att det skulle vara en stor fördel att ha psykakuten på samma ställe som den somatiska (kroppsliga) akuten.

– Ofta har patienter en blandning mellan psykiska och somatiska sjukdomar. Många som hamnar på akuten i Skövde måste transporteras vidare till Falköping. Samtidigt förekommer det att patienter som finns på akuten i Falköping snabbt blir kroppsligt dåliga och måste köras i ambulans till Skövde. Det har varit några fall de senaste åren då patienten inte klarat sig.

En enig grupp

Han säger att läkargruppen är enig och att en samlokalisering skulle få flera fördelar.

– Vi kan lära oss mycket av varandra. Jag tror inte att det finns något annat ställe i landet där man skulle bygga akutmottagningar på olika ställen.

Håkansson betonar att det en gång i tiden fanns en psykiatrisk akut vid sjukhuset i Skövde. Den lades ned under slutet av 90-talet av besparingsskäl och patientgruppen hänvisades till psykakuten i Falköping.

– På den tiden var Falköping ett akutsjukhus och det fanns en somatisk akut. Nu är den borta och saken är i ett helt annat läge.

Finns det något som talar emot en placering i Skövde?

– Inte om man ser till patientsäkerheten. Det finns en oro för att personalen inte skulle följa med, men hälften av dem som jobbar inom psykvården i Falköping bor inte där utan pendlar redan.

Håkansson tillägger:

– Vi bygger för framtiden, byggnaden ska användas under 30-40 år och vi kan inte låsa in oss i en gammal struktur.

Hur ser vuxenpsykiatrin ut i framtiden?

– Fler patienter kommer att finnas i öppna vårdformer och vi kommer inte att behöva så många vårdplatser. Vårdtiderna på avdelningarna kommer att bli kortare, för att sedan följas upp med behandling på någon mottagning eller av ett mobilt team.