21 maj 2015 21:03

21 maj 2015 21:03

Växling av uppgifter

KOORDINATOR

Regionen ska tillsätta en koordinator för att stödja arbetet med uppgiftsväxling inom vården. Det handlar om att se över hur resurserna används, om exempelvis en undersköterska kan göra några av de uppgifter som sjuksköterskorna gör.

– Då kan vi frigöra resurser, samtidigt blir det ett sätt att höja kompetensen och skapa nya karriärvägar för våra medarbetare, säger Gunilla Levén (M), ordförande i regionstyrelsens personalutskott, i ett pressmeddelande.

Koordinatorn ska börja sitt arbete efter sommaren och ska stötta förvaltningarna i arbetet. Skaraborgs sjukhus har redan börjat arbetet med uppgiftsväxling. Levén betonar att det varit positivt.

– Det är en strategisk viktig fråga för framtiden; vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt driva en effektiv och patientsäker vård, säger Levén.

Regionen ska tillsätta en koordinator för att stödja arbetet med uppgiftsväxling inom vården. Det handlar om att se över hur resurserna används, om exempelvis en undersköterska kan göra några av de uppgifter som sjuksköterskorna gör.

– Då kan vi frigöra resurser, samtidigt blir det ett sätt att höja kompetensen och skapa nya karriärvägar för våra medarbetare, säger Gunilla Levén (M), ordförande i regionstyrelsens personalutskott, i ett pressmeddelande.

Koordinatorn ska börja sitt arbete efter sommaren och ska stötta förvaltningarna i arbetet. Skaraborgs sjukhus har redan börjat arbetet med uppgiftsväxling. Levén betonar att det varit positivt.

– Det är en strategisk viktig fråga för framtiden; vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt driva en effektiv och patientsäker vård, säger Levén.