22 maj 2015 06:00

22 maj 2015 06:00

Ivo granskar slutenvården

VÄSTRA GÖTALAND: Hur påverkar bemanning och kompetens patientsäkerheten?

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ska granska bemanning och kompetens vid slutenvården i sommar.

– Vårdgivarna gör vad de kan, men det är ett jättestort problem, säger enhetschef Ralf Persson.

Ivo ska titta närmare på den psykiatriska och somatiska slutenvården, där patienterna får ligga över natt, på sjukhusen i regionen. Tillsynen rör främst bemanning och kompetens ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

– Det handlar inte bara om att skaffa personal, utan om att organisera de resurser som finns. Det finns många risker under sommaren. Inte minst då patienter vårdas, på grund av att avdelningar slås i hop, av personal som inte är specialiserad på just den sjukdomen, säger Ralf Persson.

Just nu ligger ett dokument med tre frågor från Ivo hos förvaltningarna. De ska svara på vilka patientsäkerhetsrisker som identifieras, utifrån bemanning och kompetens, inför sommarperioden, vilka åtgärder som vidtagits och hur effekterna ska följas upp, under och efter semesterperioden. Senast under mitten av juni ska svaren vara klara.

Stickprov i fjol

– Utifrån svaren ser vi hur vi ska gå vidare med tillsynen. Förra året gjorde vi stickprov på vissa utvalda enheter. Vi vet ännu inte hur det blir i sommar, men vårdgivarna vet om att vi kommer, säger Ralf Persson.

Persson betonar att problemet, och tillsynen, inte är något speciellt för Skaraborg och Västra Götaland.

– Det finns i hela landet och vi har följt det under ett antal år. Bland annat är det intressant att se vad vårdgivarna lärde sig förra året och hur det används i år.

Ivo ska titta närmare på den psykiatriska och somatiska slutenvården, där patienterna får ligga över natt, på sjukhusen i regionen. Tillsynen rör främst bemanning och kompetens ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

– Det handlar inte bara om att skaffa personal, utan om att organisera de resurser som finns. Det finns många risker under sommaren. Inte minst då patienter vårdas, på grund av att avdelningar slås i hop, av personal som inte är specialiserad på just den sjukdomen, säger Ralf Persson.

Just nu ligger ett dokument med tre frågor från Ivo hos förvaltningarna. De ska svara på vilka patientsäkerhetsrisker som identifieras, utifrån bemanning och kompetens, inför sommarperioden, vilka åtgärder som vidtagits och hur effekterna ska följas upp, under och efter semesterperioden. Senast under mitten av juni ska svaren vara klara.

Stickprov i fjol

– Utifrån svaren ser vi hur vi ska gå vidare med tillsynen. Förra året gjorde vi stickprov på vissa utvalda enheter. Vi vet ännu inte hur det blir i sommar, men vårdgivarna vet om att vi kommer, säger Ralf Persson.

Persson betonar att problemet, och tillsynen, inte är något speciellt för Skaraborg och Västra Götaland.

– Det finns i hela landet och vi har följt det under ett antal år. Bland annat är det intressant att se vad vårdgivarna lärde sig förra året och hur det används i år.