23 maj 2015 10:00

23 maj 2015 10:00

Brev ska få fler att vaccineras

VÄSTRA GÖTALAND: Påminnelse ska förbättra statistiken

Påminnelse via brev ska öka antalet som vaccinerar sig mot influensa.

Den senaste säsongen vaccinerades 42 procent av de som är 65 år eller äldre i Västra Götaland mot influensa, vilket var lika många som säsongen innan.

– Det är för dåligt, men det handlar fortfarande om attityder som kom i samband med pandemin 2009. Många gamlingar tror att de får sömnsjukan om de vaccinerar sig, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog.

För att få fart på vaccinationsgraden kommer regionen att erbjuda pensionärer en sms-påminnelse när det blir dags för en spruta till hösten. De som vill ha påminnelsen kan fylla i ett kort. Regionen kommer även att skicka ut brev till de som är 65 år och äldre.

– Vi kommer att senarelägga tiden för vaccinationen, för att den ska ge ett långvarigare skydd. Influensan har kommit allt senare de senaste åren, säger Peter Nolskog.

I Skåne och Östergötland skickade smittskyddsenheterna ut vykort till den aktuella åldergruppen. Den var första gången och utskicken fick effekt. Fler vaccinerade sig och ökningen var tolv respektive åtta procentenheter.

Totalt vaccinerades 950 000 personer över 65 år mot influensa i landet. Täckningsgraden var 49,6 vilket var en ökning för andra säsongen i rad, trots att den äldre befolkningen ökar.

Hur många som var influensasjuka i vintras och våras är svårt att uppskatta, då mörkertalet är stort liksom variationen på hur sjukdomen påverkar individerna.

– Det är allt från att vara lite snorig till att ligga på intensiven och vara nära att dö, säger Nolskog och tillägger:

– Att döma av trycket på infektionskliniken på sjukhuset var det mycket influensa under våren.

Den senaste säsongen vaccinerades 42 procent av de som är 65 år eller äldre i Västra Götaland mot influensa, vilket var lika många som säsongen innan.

– Det är för dåligt, men det handlar fortfarande om attityder som kom i samband med pandemin 2009. Många gamlingar tror att de får sömnsjukan om de vaccinerar sig, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog.

För att få fart på vaccinationsgraden kommer regionen att erbjuda pensionärer en sms-påminnelse när det blir dags för en spruta till hösten. De som vill ha påminnelsen kan fylla i ett kort. Regionen kommer även att skicka ut brev till de som är 65 år och äldre.

– Vi kommer att senarelägga tiden för vaccinationen, för att den ska ge ett långvarigare skydd. Influensan har kommit allt senare de senaste åren, säger Peter Nolskog.

I Skåne och Östergötland skickade smittskyddsenheterna ut vykort till den aktuella åldergruppen. Den var första gången och utskicken fick effekt. Fler vaccinerade sig och ökningen var tolv respektive åtta procentenheter.

Totalt vaccinerades 950 000 personer över 65 år mot influensa i landet. Täckningsgraden var 49,6 vilket var en ökning för andra säsongen i rad, trots att den äldre befolkningen ökar.

Hur många som var influensasjuka i vintras och våras är svårt att uppskatta, då mörkertalet är stort liksom variationen på hur sjukdomen påverkar individerna.

– Det är allt från att vara lite snorig till att ligga på intensiven och vara nära att dö, säger Nolskog och tillägger:

– Att döma av trycket på infektionskliniken på sjukhuset var det mycket influensa under våren.

Vaccinationsgrad

Andel vaccinerade över 65 år (2014-2015) i procent

Västra Götaland 42

Jönköping 62

Stockholm 50

Skåne 57

Värmland 58

Halland 62

Källa: Folkhälsomyndigh.