24 maj 2015 06:00

24 maj 2015 06:00

Sjukhus följer inte patientlagen

Regionledningen tar sjukhusen i örat och menar att de måste respektera patientlagen.

– Det är deras ansvar att patienten får vård i rätt tid, säger Staffan Cavefors, vid regionens koncernkontor

I den bästa av världar får patienter behandling för sina problem inom vårdgarantins 90 dagar.

I flera fall är dock världen inte lika bra, köerna är långa och sjukhusen kan inte erbjuda behandling inom den tiden.

Då ska vårdgivaren, inte minst enligt den nya patientlagen, ta sitt ansvar för att patienten får vård i rätt tid om det bedöms vara behovet.

– Då ska vårdgivaren hjälpa till så att patienten kan få vård på ett annat ställe. Patienten ska inte behöva fixa det själv, säger Staffan Cavefors, som är ansvarig för införandet av den nya patientlagen.

Skickas vidare direkt

Cavefors och hans kollegor har fått uppgifter om det förekommer att sjukhusen i stället direkt, både skiftligt och muntligt, patienter att själva söka till andra vårdgivare eller andra landsting, då det egna sjukhuset har långa köer och därmed inte klarar garantin.

– Vi har fått patientsynpunkter på att vissa förvaltningar bara skickat dem vidare, utan att själva göra något mer, säger Cavefors och tillägger:

– Vi vill inte peka ut någon, men det förekommer och det är bättre att stävja direkt innan det blir ett problem. Det är lätt att skjuta ifrån sig problemet men det får inte gå till så.

Han betonar att sjukhusen inte får lägga över ansvaret på patienten genom att hänvisade till den utökade valfriheten inom öppenvård som finns i patientlagen.

– Val av vårdgivare är för patienter som vill göra ett aktivt val av vårdgivare, de kan remittera sig själva och därmed ta ett större medicinskt och ekonomiskt ansvar själva.

Koncernkontoret har skickat ett brev med en påminnelse om vad som gäller till cheferna på samtliga sjukhus.

I den bästa av världar får patienter behandling för sina problem inom vårdgarantins 90 dagar.

I flera fall är dock världen inte lika bra, köerna är långa och sjukhusen kan inte erbjuda behandling inom den tiden.

Då ska vårdgivaren, inte minst enligt den nya patientlagen, ta sitt ansvar för att patienten får vård i rätt tid om det bedöms vara behovet.

– Då ska vårdgivaren hjälpa till så att patienten kan få vård på ett annat ställe. Patienten ska inte behöva fixa det själv, säger Staffan Cavefors, som är ansvarig för införandet av den nya patientlagen.

Skickas vidare direkt

Cavefors och hans kollegor har fått uppgifter om det förekommer att sjukhusen i stället direkt, både skiftligt och muntligt, patienter att själva söka till andra vårdgivare eller andra landsting, då det egna sjukhuset har långa köer och därmed inte klarar garantin.

– Vi har fått patientsynpunkter på att vissa förvaltningar bara skickat dem vidare, utan att själva göra något mer, säger Cavefors och tillägger:

– Vi vill inte peka ut någon, men det förekommer och det är bättre att stävja direkt innan det blir ett problem. Det är lätt att skjuta ifrån sig problemet men det får inte gå till så.

Han betonar att sjukhusen inte får lägga över ansvaret på patienten genom att hänvisade till den utökade valfriheten inom öppenvård som finns i patientlagen.

– Val av vårdgivare är för patienter som vill göra ett aktivt val av vårdgivare, de kan remittera sig själva och därmed ta ett större medicinskt och ekonomiskt ansvar själva.

Koncernkontoret har skickat ett brev med en påminnelse om vad som gäller till cheferna på samtliga sjukhus.