25 maj 2015 05:00

25 maj 2015 05:00

"Handhygien är viktig"

SKARABORG: Smittorisk vid kosläpp

Under maj har parasiten cryptosporidium orsakat två utbrott som kan kopplas till kosläpp.
– Det är viktigt med bra hygien samt uppsikt över barnen, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Först handlade det om ett utbrott i Hjo. Nyligen blev barn och vuxna smittade av parasiten cryptosporidium, sedan de besökt ett kosläpp under månadsskiftet april/maj i Skövde kommun.

Peter Nolskog konstaterar att det bara behövs några enstaka parasiter för att bli smittad. Parasiterna finns ibland annat nötboskapens gödsel och när barnen klappar de söta kalvarna behövs det inte mycket för att de ska smittas.

– Vid ett tillfälle var det regn, och platsen blev en blandning av lera och gödsel, säger Nolskog.

Han vill dock inte förbjuda eller göra inskränkningar på de populära kosläppen.

– Kan besökarna ha tillgång till varmt vatten och tvål, eller åtminstone kallt vatten och tvål, samt att man har uppsikt över barnen så att de är försiktiga i kontakten med djuren, så är det ingen fara. Handhygienen är väldigt viktig. Handsprit tar inte bort parasiterna, det krävs tvål och vatten och att man gnuggar sig ordentligt.

Diskussion

LRF, Livsmedelsverket och Jordbruksverket är inblandade i en diskussion tillsammans med smittskyddet om kosläppen.

Enligt Peter Nolskog handlar det om fyra barn och tre vuxna som haft symptom efter kosläppet i Skövde, men mörkertalet är stort och då inkubationstiden är lång.

Parasiten är den samma som orsakade ett stort utbrott i Östersund 2010.

– Vattnet från Vättern är kontrollerat och det är ingen för smittspridning. Det finns skydd, via ultraviolett ljus, vid reningsverken, säger Peter Nolskog.

Först handlade det om ett utbrott i Hjo. Nyligen blev barn och vuxna smittade av parasiten cryptosporidium, sedan de besökt ett kosläpp under månadsskiftet april/maj i Skövde kommun.

Peter Nolskog konstaterar att det bara behövs några enstaka parasiter för att bli smittad. Parasiterna finns ibland annat nötboskapens gödsel och när barnen klappar de söta kalvarna behövs det inte mycket för att de ska smittas.

– Vid ett tillfälle var det regn, och platsen blev en blandning av lera och gödsel, säger Nolskog.

Han vill dock inte förbjuda eller göra inskränkningar på de populära kosläppen.

– Kan besökarna ha tillgång till varmt vatten och tvål, eller åtminstone kallt vatten och tvål, samt att man har uppsikt över barnen så att de är försiktiga i kontakten med djuren, så är det ingen fara. Handhygienen är väldigt viktig. Handsprit tar inte bort parasiterna, det krävs tvål och vatten och att man gnuggar sig ordentligt.

Diskussion

LRF, Livsmedelsverket och Jordbruksverket är inblandade i en diskussion tillsammans med smittskyddet om kosläppen.

Enligt Peter Nolskog handlar det om fyra barn och tre vuxna som haft symptom efter kosläppet i Skövde, men mörkertalet är stort och då inkubationstiden är lång.

Parasiten är den samma som orsakade ett stort utbrott i Östersund 2010.

– Vattnet från Vättern är kontrollerat och det är ingen för smittspridning. Det finns skydd, via ultraviolett ljus, vid reningsverken, säger Peter Nolskog.