25 maj 2015 17:41

25 maj 2015 17:41

Negativt och positivt för Barnahus Skaraborg

Barnahus Skaraborg fungerar bra, enligt en utvärdering.

– Men det ska bli ännu bättre, säger Pia Jonsson-Axelsson, strateg hälsa och socialtjänst, Skaraborgs kommunalförbund.

Barnahus Skaraborg, där bland annat åklagare, polis, Skaraborgs sjukhus samt socialtjänsterna i Skaraborg 15 kommuner samarbetar kring barn (0-18 år) som misstänks ha blivit utsatta för brott, har varit i gång under två år.

Tanken är att barnet ska bli väl omhändertaget, att det endast ska behöva berätta sin historia en gång och att myndighetskontakterna ska ske på ett och samma ställe.

Verksamheten har utvärderats av Anna Forsell, doktorand vid universitetet i Örebro. Under utvärderingen har Anna Forsell bland annat intervjuat de deltagande myndigheterna.

Inte nått fram

Pia Jonsson-Axelsson säger att både negativa och positiva saker dykt upp. På minussidan finns åsikter om att verksamheten inte riktigt nått ändå fram till de höga förväntningarna:

– Framförallt att barnperspektivet inte riktigt har uppnåtts. Vissa socialsekreterare känner sig åsidosatta av andra myndigheter. Kanske kan det bero på att alla har stora förväntningar, och tror att den andra partnern ska jobba snabbare.

Samtidigt menade samtliga, underutvärderingen, att samarbetet innebär många fördelar. Nätverket blir större, rättssäkerheten har ökat, strukturen tydligare, helhetsbilden har blivit bättre och logistiken förbättrats.

Förbättringsförslag

Under fredagen samlades representant från samtliga inblandade myndigheter. De fick ta del av Anna Forsells utvärdering samt jobbade fram olika förslag på hur verksamheten kan förbättras.

– Vi har fått in flera goda förslag. Nu ska de sammanfattas och vi får se vad resultatet blir, säger Pia Jonsson-Axelsson.

Barnahus Skaraborg, där bland annat åklagare, polis, Skaraborgs sjukhus samt socialtjänsterna i Skaraborg 15 kommuner samarbetar kring barn (0-18 år) som misstänks ha blivit utsatta för brott, har varit i gång under två år.

Tanken är att barnet ska bli väl omhändertaget, att det endast ska behöva berätta sin historia en gång och att myndighetskontakterna ska ske på ett och samma ställe.

Verksamheten har utvärderats av Anna Forsell, doktorand vid universitetet i Örebro. Under utvärderingen har Anna Forsell bland annat intervjuat de deltagande myndigheterna.

Inte nått fram

Pia Jonsson-Axelsson säger att både negativa och positiva saker dykt upp. På minussidan finns åsikter om att verksamheten inte riktigt nått ändå fram till de höga förväntningarna:

– Framförallt att barnperspektivet inte riktigt har uppnåtts. Vissa socialsekreterare känner sig åsidosatta av andra myndigheter. Kanske kan det bero på att alla har stora förväntningar, och tror att den andra partnern ska jobba snabbare.

Samtidigt menade samtliga, underutvärderingen, att samarbetet innebär många fördelar. Nätverket blir större, rättssäkerheten har ökat, strukturen tydligare, helhetsbilden har blivit bättre och logistiken förbättrats.

Förbättringsförslag

Under fredagen samlades representant från samtliga inblandade myndigheter. De fick ta del av Anna Forsells utvärdering samt jobbade fram olika förslag på hur verksamheten kan förbättras.

– Vi har fått in flera goda förslag. Nu ska de sammanfattas och vi får se vad resultatet blir, säger Pia Jonsson-Axelsson.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.