26 maj 2015 16:22

26 maj 2015 16:22

Regionstyrelsen godkände budgetförslaget

Med rätt underlag godkände regionstyrelsen ledningens budgetförslag.

När regionstyrelsen senast skulle ta beslut om budgeten och plan för de kommande tre åren, stämde inte underlaget. En felräkning av pensionsprognosen gjorde att differenserna för 2017 och 2018 blev totalt 800 miljoner.

Korrekta siffror

Under tisdagen tog en extrainkallad regionstyrelse budgetbeslut och nu var siffrorna korrekta. Det innebar ingen förändring för 2016, där prognosen på ett överskott på 89,2 miljoner kronor ligger kvar. För 2017 räknar ledningen med ett underskott på 50 miljoner men 2018 ska det bli ett överskott på 61 miljoner. Fördelningen av resurser till de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna för 2017 och 2018 är inte klar, i väntan på diskussionen om hur regionens medel ska fördelas i framtiden.

Spikas i fullmäktige

Budgetförslaget ska behandlas av regionfullmäktige om två veckor.

– Det blir en intressant debatt, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för sina egna förslag.

De fackliga organisationerna är oeniga med arbetsgivaren om budgetförslaget. De anser att satsningarna som görs på personalen är otillräckliga och vill ha en tydligare satsning på ökad personaltäthet, att helgtjänstgöring maximeras till två helger av fem och att den genomsnittliga beläggningen på sjukhusens avdelningar får vara högst 90 procent. Dessutom vill facken att alla personalgrupper ska få kompetensutveckling och fortbildning samt att lönerna höjs så att regionens löner ligger i nivå med övriga storstadsregioners.

När regionstyrelsen senast skulle ta beslut om budgeten och plan för de kommande tre åren, stämde inte underlaget. En felräkning av pensionsprognosen gjorde att differenserna för 2017 och 2018 blev totalt 800 miljoner.

Korrekta siffror

Under tisdagen tog en extrainkallad regionstyrelse budgetbeslut och nu var siffrorna korrekta. Det innebar ingen förändring för 2016, där prognosen på ett överskott på 89,2 miljoner kronor ligger kvar. För 2017 räknar ledningen med ett underskott på 50 miljoner men 2018 ska det bli ett överskott på 61 miljoner. Fördelningen av resurser till de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna för 2017 och 2018 är inte klar, i väntan på diskussionen om hur regionens medel ska fördelas i framtiden.

Spikas i fullmäktige

Budgetförslaget ska behandlas av regionfullmäktige om två veckor.

– Det blir en intressant debatt, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för sina egna förslag.

De fackliga organisationerna är oeniga med arbetsgivaren om budgetförslaget. De anser att satsningarna som görs på personalen är otillräckliga och vill ha en tydligare satsning på ökad personaltäthet, att helgtjänstgöring maximeras till två helger av fem och att den genomsnittliga beläggningen på sjukhusens avdelningar får vara högst 90 procent. Dessutom vill facken att alla personalgrupper ska få kompetensutveckling och fortbildning samt att lönerna höjs så att regionens löner ligger i nivå med övriga storstadsregioners.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.