27 maj 2015 19:00

27 maj 2015 19:00

Bergheden efterlyser utvärdering

Regeringens besked att landstingen ska ersättas med nya större regioner senast år 2019 har fått riksdagsmannen Sten Bergheden (M) att ställa en skriftlig fråga till civilminister Ardalan Shekarabi.

– Om regeringen avser att gå vidare anser jag att man först bör göra en utvärdering av Västra Götalandsregionen. När man bildade regionen 1999 ingicks en överenskommelse och fördelning av olika regionala och statliga arbetsplatser. Denna överenskommelse som låg till grund för bildandet har man sedan inte följt. Detta kan vi inte minst se på de senaste turerna kring skatteverket i Mariestad, säger Bergheden.

– Om regeringen avser att gå vidare anser jag att man först bör göra en utvärdering av Västra Götalandsregionen. När man bildade regionen 1999 ingicks en överenskommelse och fördelning av olika regionala och statliga arbetsplatser. Denna överenskommelse som låg till grund för bildandet har man sedan inte följt. Detta kan vi inte minst se på de senaste turerna kring skatteverket i Mariestad, säger Bergheden.