27 maj 2015 19:47

27 maj 2015 19:47

Ledningen vill ha fler platser

Ledningen vill behålla ersättningsnivån för ST-läkarna på vårdcentralerna, men hälso- och sjukvårdsstyrelsen bordlade frågan för tredje gången.

I dagsläget får vårdcentralerna i regionen en central ersättning om de låter en ST-läkare i allmänmedicin göra sin praktik hos den. Nivåerna varierar men vårdcentralerna i Skaraborg, oavsett om den är privat eller offentlig, får 50 000 kronor i månaden från regionen.

Just nu räcker pengarna till 400 ST-läkare i regionen. Behovet är större och flera som är intresserade av platser. Därför kom ett tjänstemannaförslag om att öppna för fler platser, men att ersättningen skulle sänkas med 10 000 kronor per plats och läkare, inför 2016.

Under onsdagen var frågan uppe för tredje gången hos HSS, och den bordlades på nytt. Majoritetens förslag, som lämnades samma morgon, var att det i stället ska skjutas till mer pengar.

– Det krävs cirka tio miljoner kronor ytterligare, men det är en budgetfråga. Vi vill få in fler läkare, att sänka ersättningen är fel signal. Samtidigt vill vi ha ett gemensamt system, då känns det inte bra att gå in och ändra, säger ordföranden Jonas Andersson (FP).

Hur många extra platser skulle det bli i Skaraborg?

– Kartläggningen visar att det finns färre ST-läkare, sett till antalet invånare, i Skaraborg jämfört med övriga delar av regionen. Skaraborg kommer att prioriteras när det blir nya ST-tjänster, om det finns intresserade.

Andersson hoppas att frågan avgörs vid nästa sammanträde.

I dagsläget får vårdcentralerna i regionen en central ersättning om de låter en ST-läkare i allmänmedicin göra sin praktik hos den. Nivåerna varierar men vårdcentralerna i Skaraborg, oavsett om den är privat eller offentlig, får 50 000 kronor i månaden från regionen.

Just nu räcker pengarna till 400 ST-läkare i regionen. Behovet är större och flera som är intresserade av platser. Därför kom ett tjänstemannaförslag om att öppna för fler platser, men att ersättningen skulle sänkas med 10 000 kronor per plats och läkare, inför 2016.

Under onsdagen var frågan uppe för tredje gången hos HSS, och den bordlades på nytt. Majoritetens förslag, som lämnades samma morgon, var att det i stället ska skjutas till mer pengar.

– Det krävs cirka tio miljoner kronor ytterligare, men det är en budgetfråga. Vi vill få in fler läkare, att sänka ersättningen är fel signal. Samtidigt vill vi ha ett gemensamt system, då känns det inte bra att gå in och ändra, säger ordföranden Jonas Andersson (FP).

Hur många extra platser skulle det bli i Skaraborg?

– Kartläggningen visar att det finns färre ST-läkare, sett till antalet invånare, i Skaraborg jämfört med övriga delar av regionen. Skaraborg kommer att prioriteras när det blir nya ST-tjänster, om det finns intresserade.

Andersson hoppas att frågan avgörs vid nästa sammanträde.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.