27 maj 2015 20:08

27 maj 2015 20:08

Närsjukvården byggs upp

Närsjukvården ska klara 80 procent av invånarnas sjukvårdskontakter.

– Patienten ska inte behöva åka till sjukhusen i onödan, säger stabschefen Eva Sundström.

I tisdags tog Skas styrelse och östra nämnden beslut om en omstart för psykiatrin.

Nästa uppgift blir att få närsjukvården, som ska klara 80 procent av medborgarnas sjukvårdskontakter, att fungera så att sjukhusens akutmottagningar och mottagningar avlastas.

Enligt visionen ska det byggas upp vårdkedjor kring sjukhusen, inte minst i Mariestad, som bland annat ska sköta vården av multisjuka äldre, patienter med psykisk ohälsa, personer med funktionsnedsättningar och palliativ vård.

I kedjan är vuxenpsykiatrins öppenvård, där mobila team, dagvård samt tillgängligheten till vårdplatser (slöp) för patienter har svårt att vara hemma men som är för friska för akutvård, nödvändiga delar. Dessutom ska det finnas specialistvård för bland annat barn- och äldrevård, kvinnovård, viss kirurgi och internmedicin.

Jourverksamheten är betydelsefull men i dagsläget finns det jour i Skövde och Lidköping samtliga dagar i veckan, medan jourerna i Falköping och Mariestad bara har öppet under helgerna.

– Vi måste förbättra det vi har i dag. Vi tycker att vi har ett antal patienter som borde vara hos primärvården, säger Eva Sundström.

Diskussionen med Närhälsan pågår, liksom med kommunerna om vårdsamverkan.

Tisdagsbeslutet innebär att skrivningarna har skärpts och gjorts tydligare.

– Vi ska börja dialogen direkt, det är mycket på gång, men vi vet inte när blir klart.

I tisdags tog Skas styrelse och östra nämnden beslut om en omstart för psykiatrin.

Nästa uppgift blir att få närsjukvården, som ska klara 80 procent av medborgarnas sjukvårdskontakter, att fungera så att sjukhusens akutmottagningar och mottagningar avlastas.

Enligt visionen ska det byggas upp vårdkedjor kring sjukhusen, inte minst i Mariestad, som bland annat ska sköta vården av multisjuka äldre, patienter med psykisk ohälsa, personer med funktionsnedsättningar och palliativ vård.

I kedjan är vuxenpsykiatrins öppenvård, där mobila team, dagvård samt tillgängligheten till vårdplatser (slöp) för patienter har svårt att vara hemma men som är för friska för akutvård, nödvändiga delar. Dessutom ska det finnas specialistvård för bland annat barn- och äldrevård, kvinnovård, viss kirurgi och internmedicin.

Jourverksamheten är betydelsefull men i dagsläget finns det jour i Skövde och Lidköping samtliga dagar i veckan, medan jourerna i Falköping och Mariestad bara har öppet under helgerna.

– Vi måste förbättra det vi har i dag. Vi tycker att vi har ett antal patienter som borde vara hos primärvården, säger Eva Sundström.

Diskussionen med Närhälsan pågår, liksom med kommunerna om vårdsamverkan.

Tisdagsbeslutet innebär att skrivningarna har skärpts och gjorts tydligare.

– Vi ska börja dialogen direkt, det är mycket på gång, men vi vet inte när blir klart.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.