28 maj 2015 16:34

28 maj 2015 16:36

Akuten ska få fasta läkartjänster

Fasta läkartjänster första åtgärden

Skaraborgs sjukhus har en handlingsplan för hur tillgängligheten på akuten ska ökas.

Regionens mål är att 90 procent av patienterna inte ska behöva tillbringa mer än fyra timmar på akuten, sedan ska de vara på en avdelning eller ha fått åka hem.

I tisdag antog Skas styrelse en handlingsplan om hur målet ska nås. Den innehåller bland annat observationsplatser, där patienter som behöver övervakas under kortare tid än ett dygn kan få ligga. En distriktssköterska ska ta hand om de patienter, som inte har så stort vårdbehov och som inte behöver träffa en läkare.

En barnsjuksköterska och barnsköterska ska finnas på akuten för att trygga vården av barn och ungdomar. Dessutom ska akuten bemannas med fasta läkartjänster.

Via åtgärderna ska akutens specialiserade personal avlastas, patienter få vård på rätt nivå och vistelsetiden förkortas.

Skas, som har fått regionala pengar för att finansiera förstärkningen, inleder jobbet med att starta upp läkartjänster inom internmedicin.

Skas har även sökt pengar från den satsning som går via regionens psykiatriberedning. Pengarna ska främst gå till korta köer för neuropsykiatriska utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin samt vården av patienter med självskadeproblem.

Regionens mål är att 90 procent av patienterna inte ska behöva tillbringa mer än fyra timmar på akuten, sedan ska de vara på en avdelning eller ha fått åka hem.

I tisdag antog Skas styrelse en handlingsplan om hur målet ska nås. Den innehåller bland annat observationsplatser, där patienter som behöver övervakas under kortare tid än ett dygn kan få ligga. En distriktssköterska ska ta hand om de patienter, som inte har så stort vårdbehov och som inte behöver träffa en läkare.

En barnsjuksköterska och barnsköterska ska finnas på akuten för att trygga vården av barn och ungdomar. Dessutom ska akuten bemannas med fasta läkartjänster.

Via åtgärderna ska akutens specialiserade personal avlastas, patienter få vård på rätt nivå och vistelsetiden förkortas.

Skas, som har fått regionala pengar för att finansiera förstärkningen, inleder jobbet med att starta upp läkartjänster inom internmedicin.

Skas har även sökt pengar från den satsning som går via regionens psykiatriberedning. Pengarna ska främst gå till korta köer för neuropsykiatriska utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin samt vården av patienter med självskadeproblem.