29 maj 2015 14:11

29 maj 2015 14:17

"För patienten blir det bättre"

Chefen för akuten vid Skaraborgs sjukhus ser nästan bara fördelar med att psykiatrin flyttas till Skövde.

– En känslig fråga men för patienten blir det bättre, säger Hans Halén.

Hans Halén, som nyligen blev verksamhetschef för Skas somatiska akutmottagningar, har följt debatten kring psykiatrins framtid. Under veckan tog både Skaraborgs sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om den nya psykiatribyggnaden, som ska innehålla både slutenvård och akutmottagning, kommer att placeras i Skövde. Äldre- och rättspsykiatrin blir kvar i Falköping.

– Det är bara, verksamhetsmässigt och för patienterna del, positivt att akutmottagningen placeras i Skövde. Många patienter, som egentligen skulle till psykakuten i Falköping, åker redan till den somatiska akuten. Nu blir det lättare att hänvisa dem eller ta hand om de som är i behov av både somatisk och psykiatrisk akutvård. Vi kan jobba gemensamt på ett helt annat sätt, säger Halén.

Ingen nackdel

Han hävdar att det inte är någon nackdel att heldygnsvården också placeras i Skövde.

– Många patienter som finns på medicinavdelningarna mår även psykiskt dåligt. Nu blir det lättare att hjälpa dem, bedömningar utförs snabbare och behandlingar kan påbörjas tidigare.

Någon nackdel med att flytta psykiatrin?

– Enda risken är att det på kort sikt blir svårare att rekrytera, och att delar av den duktiga personalen väljer andra arbetsgivare.

Hans Halén, som nyligen blev verksamhetschef för Skas somatiska akutmottagningar, har följt debatten kring psykiatrins framtid. Under veckan tog både Skaraborgs sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om den nya psykiatribyggnaden, som ska innehålla både slutenvård och akutmottagning, kommer att placeras i Skövde. Äldre- och rättspsykiatrin blir kvar i Falköping.

– Det är bara, verksamhetsmässigt och för patienterna del, positivt att akutmottagningen placeras i Skövde. Många patienter, som egentligen skulle till psykakuten i Falköping, åker redan till den somatiska akuten. Nu blir det lättare att hänvisa dem eller ta hand om de som är i behov av både somatisk och psykiatrisk akutvård. Vi kan jobba gemensamt på ett helt annat sätt, säger Halén.

Ingen nackdel

Han hävdar att det inte är någon nackdel att heldygnsvården också placeras i Skövde.

– Många patienter som finns på medicinavdelningarna mår även psykiskt dåligt. Nu blir det lättare att hjälpa dem, bedömningar utförs snabbare och behandlingar kan påbörjas tidigare.

Någon nackdel med att flytta psykiatrin?

– Enda risken är att det på kort sikt blir svårare att rekrytera, och att delar av den duktiga personalen väljer andra arbetsgivare.