30 maj 2015 06:00

30 maj 2015 06:00

Fler ledsagarehos Västtrafik

KOLLEKTIVTRAFIK

Från och med månadsskiftet har alla kommuner i Västra Götaland ledsagarservice vid minst en station eller terminal.

Servicen är kostnadsfri och genom den kan en resenär, som har funktionsnedsättning eller särskilda behov, få hjälp med att bland annat byta linje eller bära väskor. Bland stationerna som nu får servicen, som bokas via Västtrafik, finns busstationerna i Gullspång och Nossebro. Varje år görs cirka 1 800 ledsagningar i regionen.

Från och med månadsskiftet har alla kommuner i Västra Götaland ledsagarservice vid minst en station eller terminal.

Servicen är kostnadsfri och genom den kan en resenär, som har funktionsnedsättning eller särskilda behov, få hjälp med att bland annat byta linje eller bära väskor. Bland stationerna som nu får servicen, som bokas via Västtrafik, finns busstationerna i Gullspång och Nossebro. Varje år görs cirka 1 800 ledsagningar i regionen.