01 jun 2015 05:00

01 jun 2015 05:00

Skört schema för ambulansen

SKARABORG: Små marginaler för ambulansverksamheten

Ambulansverksamheten vid Skaraborgs sjukhus fick ihop sitt sommarschema.

– Men det är skört, säger verksamhetschefen Hans Halén.

Ambulansens sommarschema ändrades för någon månad sedan, från ett som innebar rejäla förändringar till ett som innebär mindre förändringar.

– Frågan var hur vi skulle få ihop schemat men nu är det löst. Samtidigt är det skört vissa dagar och vi kommer att få svårt om det blir någon frånvaro, säger Hans Halén.

Trygg med militärer

Precis som de senaste åren kommer militär personal att tjänstgöra. Halén betonar att han känner sig trygg med de cirka tio medarbetarna.

– De flesta har varit hos oss några år. De har lärt sig mycket, men sedan ska man veta att de i första hand ska köra ambulanserna och sköta kommunikationen, säger Halén och tillägger:

– Om vi inte haft dem, hade alternativet blivit en sämre tillgänglighet och vi hade fått ställa bilar. En akutambulans måste ha en vidareutbildad sjuksköterska samt någon som kör. Många andra enheter kan jobba med reducerat manskap, men vi kan inte köra en bil med färre personal.

Räddningstjänsten

Ambulansverksamheten kommer även att ta hjälp av personal från räddningstjänsten under semesterperioden.

– Men det har vi nästa alltid. Vi använder oss av dem under hela året som vikarier och liknande. Många har varit med länge.

Arbetet med schemat har varit intensivt. Det påverkades rejält av beslutet, som kom i våras, då regionen satte ned foten och tog bort den så kallade dygnstjänstgöringen.

Den innebär att en medarbetare kunde lägga två pass bredvid varandra och på så sätt få en längre ledighet. Hos Skas kunde medarbetarna frivilligt välja att arbeta så.

– Om möjligheten funnits kvar hade det varit lättare att lägga schemat. Det hade kostat mindre pengar, hade varit mer slitsamt för personalen men frågan är bara hypotetisk. Nu är det begreppet borta, säger Hans Halén.

Ambulansens sommarschema ändrades för någon månad sedan, från ett som innebar rejäla förändringar till ett som innebär mindre förändringar.

– Frågan var hur vi skulle få ihop schemat men nu är det löst. Samtidigt är det skört vissa dagar och vi kommer att få svårt om det blir någon frånvaro, säger Hans Halén.

Trygg med militärer

Precis som de senaste åren kommer militär personal att tjänstgöra. Halén betonar att han känner sig trygg med de cirka tio medarbetarna.

– De flesta har varit hos oss några år. De har lärt sig mycket, men sedan ska man veta att de i första hand ska köra ambulanserna och sköta kommunikationen, säger Halén och tillägger:

– Om vi inte haft dem, hade alternativet blivit en sämre tillgänglighet och vi hade fått ställa bilar. En akutambulans måste ha en vidareutbildad sjuksköterska samt någon som kör. Många andra enheter kan jobba med reducerat manskap, men vi kan inte köra en bil med färre personal.

Räddningstjänsten

Ambulansverksamheten kommer även att ta hjälp av personal från räddningstjänsten under semesterperioden.

– Men det har vi nästa alltid. Vi använder oss av dem under hela året som vikarier och liknande. Många har varit med länge.

Arbetet med schemat har varit intensivt. Det påverkades rejält av beslutet, som kom i våras, då regionen satte ned foten och tog bort den så kallade dygnstjänstgöringen.

Den innebär att en medarbetare kunde lägga två pass bredvid varandra och på så sätt få en längre ledighet. Hos Skas kunde medarbetarna frivilligt välja att arbeta så.

– Om möjligheten funnits kvar hade det varit lättare att lägga schemat. Det hade kostat mindre pengar, hade varit mer slitsamt för personalen men frågan är bara hypotetisk. Nu är det begreppet borta, säger Hans Halén.