02 jun 2015 19:35

02 jun 2015 19:35

Brister i psykiatrivården förmedlas till politiker

Östra patientnämnden reagerar på bristande psykiatrivård i Skaraborg.

– Patienterna måste få det bättre, säger ordföranden Karin Olofsson (MP).

Östra patientnämnden, som är en opartisk instans som missnöjda patienter i Skaraborg kan kontakta, tog under 2013 emot 149 ärenden om den psykiatriska vården. Under 2014 var motsvarande siffra 130, men då rena upplysningar inte längre registreras som ett ärende är troligen den faktiska siffran större än under 2013.

– Samtidigt är det en skör grupp; det finns säkert ett stort mörkertal. Det är säkert jobbigt att gå vidare med sitt ärende, risken finns att många lider i det tysta, säger Karin Olofsson.

Finns brister

Siffrorna, som visar att det finns brister i tillgängligheten till vård och behandling, har skickats i en skrivelse till politikerna i östra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Skaraborgs sjukhus samt regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS.

I skrivelsen betonas att valfrihet inte är något alternativ, då motsvarande problem finns i övriga delar av regionen.

Patientnämnden betonar även att det inte är bra att patienter saknar läkemedel och inte får intyg utskrivna.

– Många hänvisas till vårdcentralerna men de får inte alltid skriva ut en speciell medicin eller de intyg som krävs, säger Karin Olofsson.

Förra veckan tog både Skaraborgs sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om en omstart för psykiatrin.

Måste bli bättre

Karin Olofsson betonar att patientnämnden inte kan ha synpunkter på placeringar eller sätt att arbeta, men konstaterar att psykiatrivården hos Skaraborgs sjukhus måste förbättras.

– Det finns inget annat. Patienterna måste få det bättre, vårdgarantierna måste hållas.

Olofsson tillägger:

– Vi är tacksamma när patienter som har synpunkter tar kontakt med oss.

Östra patientnämnden, som är en opartisk instans som missnöjda patienter i Skaraborg kan kontakta, tog under 2013 emot 149 ärenden om den psykiatriska vården. Under 2014 var motsvarande siffra 130, men då rena upplysningar inte längre registreras som ett ärende är troligen den faktiska siffran större än under 2013.

– Samtidigt är det en skör grupp; det finns säkert ett stort mörkertal. Det är säkert jobbigt att gå vidare med sitt ärende, risken finns att många lider i det tysta, säger Karin Olofsson.

Finns brister

Siffrorna, som visar att det finns brister i tillgängligheten till vård och behandling, har skickats i en skrivelse till politikerna i östra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Skaraborgs sjukhus samt regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS.

I skrivelsen betonas att valfrihet inte är något alternativ, då motsvarande problem finns i övriga delar av regionen.

Patientnämnden betonar även att det inte är bra att patienter saknar läkemedel och inte får intyg utskrivna.

– Många hänvisas till vårdcentralerna men de får inte alltid skriva ut en speciell medicin eller de intyg som krävs, säger Karin Olofsson.

Förra veckan tog både Skaraborgs sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om en omstart för psykiatrin.

Måste bli bättre

Karin Olofsson betonar att patientnämnden inte kan ha synpunkter på placeringar eller sätt att arbeta, men konstaterar att psykiatrivården hos Skaraborgs sjukhus måste förbättras.

– Det finns inget annat. Patienterna måste få det bättre, vårdgarantierna måste hållas.

Olofsson tillägger:

– Vi är tacksamma när patienter som har synpunkter tar kontakt med oss.