02 jun 2015 20:30

03 jun 2015 14:54

Regionstyrelsen godkände tidigare löfte

Stiftelsen Läckö slott ska få mer regionala pengar och nästa år blir bidraget 8,56 miljoner kronor.

Under 2015 skulle regionbidraget till stiftelsen Läckö slott, där regionen är en av tre stiftare, varit 7 560 000 kronor.

Ordföranden Lars Bäckström påminde i ett brev om ett tidigare löfte från 2012 om en ramhöjning på en miljon. Under tisdagen uppfyllde regionstyrelsen löftet och för 2015 får stiftelsen en miljon. Från och med 2016 blir bidraget 8,56 miljoner per år.

– Det fanns ju ett underhandslöfte som inte infriats, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Götalandsbanan

Regionen kommer att vara en part i samarbetsavtalet kring Götalandsbanan. Samarbetet, där bland annat Stockholm kommer att ingå, är ett projekt som arbetar kring den tilltänkta höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm, som ska gå via bland annat Borås, Jönköping och Linköping. Kommuner och regioner utmed banan är med i organisationen.

Att Stockholm gått med har gjort att Göteborg bett Västra Götalandsregionen att också vara med.

Avtalet sträcker sig över tre år, påbörjades 2014, och regionen kommer att betala 750 000 kronor i år och 1,5 miljoner nästa år.

– Avsikten är att det ska tas beslut i riksdagen 2017, säger Johnny Magnusson.

Några av de berörda kommunerna är intresserade av att vara med och medfinansiera banan.

"Vi ska öka resandet i kollektivtrafiken"

Västra Götalandsregionen, som bland annat är med och skjuter in pengar i det västsvenska paketet (820 miljoner) och E20-ombyggnaden (671,5 miljoner), kan bli aktuellt.

– Dyker det upp ett läge där vi kan få köra regional- och pendeltåg på banan kan vi ta en diskussion, men annars är det tveksamt. Samtidigt vore det märkligt att inte kunna utnyttja spåren för annan trafik, när man ändå bygger, säger Johnny Magnusson.

Oppositionen är inne på samma spår.

– Vi ska öka resandet i kollektivtrafiken, men ska vi vara med och medfinansiera måste vi veta förutsättningarna, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Almedalen

Västra Götalandsregionens kommer att medverka i årets Almedalsvecka. Regionen agerar tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska Handelskammaren och Göteborgs stad på den ”Västsvenska arenan”.

Under 2015 skulle regionbidraget till stiftelsen Läckö slott, där regionen är en av tre stiftare, varit 7 560 000 kronor.

Ordföranden Lars Bäckström påminde i ett brev om ett tidigare löfte från 2012 om en ramhöjning på en miljon. Under tisdagen uppfyllde regionstyrelsen löftet och för 2015 får stiftelsen en miljon. Från och med 2016 blir bidraget 8,56 miljoner per år.

– Det fanns ju ett underhandslöfte som inte infriats, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Götalandsbanan

Regionen kommer att vara en part i samarbetsavtalet kring Götalandsbanan. Samarbetet, där bland annat Stockholm kommer att ingå, är ett projekt som arbetar kring den tilltänkta höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm, som ska gå via bland annat Borås, Jönköping och Linköping. Kommuner och regioner utmed banan är med i organisationen.

Att Stockholm gått med har gjort att Göteborg bett Västra Götalandsregionen att också vara med.

Avtalet sträcker sig över tre år, påbörjades 2014, och regionen kommer att betala 750 000 kronor i år och 1,5 miljoner nästa år.

– Avsikten är att det ska tas beslut i riksdagen 2017, säger Johnny Magnusson.

Några av de berörda kommunerna är intresserade av att vara med och medfinansiera banan.

"Vi ska öka resandet i kollektivtrafiken"

Västra Götalandsregionen, som bland annat är med och skjuter in pengar i det västsvenska paketet (820 miljoner) och E20-ombyggnaden (671,5 miljoner), kan bli aktuellt.

– Dyker det upp ett läge där vi kan få köra regional- och pendeltåg på banan kan vi ta en diskussion, men annars är det tveksamt. Samtidigt vore det märkligt att inte kunna utnyttja spåren för annan trafik, när man ändå bygger, säger Johnny Magnusson.

Oppositionen är inne på samma spår.

– Vi ska öka resandet i kollektivtrafiken, men ska vi vara med och medfinansiera måste vi veta förutsättningarna, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Almedalen

Västra Götalandsregionens kommer att medverka i årets Almedalsvecka. Regionen agerar tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska Handelskammaren och Göteborgs stad på den ”Västsvenska arenan”.