04 jun 2015 21:33

04 jun 2015 21:33

Anmälan för sekretessbrott

En kvinna från Skövde vårdades på intensivvårdsavdelningen vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Hon sa till personalen att hennes tidigare make inte skulle få eller lämna någon information om henne. Enligt en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, lämnades ändå information ut.

Kvinnan hävdar att informationen senare användes till ett vårdintyg.

I anmälan att skriver hon att det fått stora konsekvenser för henne i andra sammanhang.

Hon sa till personalen att hennes tidigare make inte skulle få eller lämna någon information om henne. Enligt en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, lämnades ändå information ut.

Kvinnan hävdar att informationen senare användes till ett vårdintyg.

I anmälan att skriver hon att det fått stora konsekvenser för henne i andra sammanhang.