04 jun 2015 06:00

07 jun 2015 21:18

Skas lönehöjning över snittet

VÄSTRA GÖTALAND: Vårdförbundets lönestatistik

Sjuksköterskorna på Skaraborgs sjukhus fick 4,17 procent mer i snittlön vid den senaste revisionen.

Nivåerna för lönehöjningarna (april 2015) för sjuksköterskorna på Skas ligger över de höjningar som blev i både regionen (3,9 procent) och riket (4,1) förra året. Däremot ligger snittet (27 783 kronor i månaden) en bra bit under medellönen i regionen (29 835) och riket (29 684).

För övriga grupper inom Vårdförbundets avtalsområde på Skas gick det också hyfsat. Barnmorskorna och röntgensjuksköterskorna fick höjningar över snittet, medan de biomedicinska analytikerna låg under.

De fick en snitthöjning med 2,92 procent, medan kollegorna i regionen och riket fick 3,5 respektive 3,7 procent.

– De är tråkigt att Skas inte värderar den yrkesgruppen högre. Den rör ju alla patienter på sjukhuset, säger Lene Lorentzen.

Låga löner

Hon menar att lönerna fortfarande är låga men att det är positivt att de flesta grupperna inte ligger efter kollegorna.

– Vi hänger med, men då lönerna är låga blir det ännu svårare att rekrytera. Överenskommelsen inom regionen att inte konkurrera med varandra gagnar inte de enskilda förvaltningarna, säger Lene Lorentzen.

Snittlönen hos Vårdförbundets medlemmar på Skas höjdes med 4,07 procent, till 30 363 kronor i månaden. Snitthöjningen för cheferna, som tillhör Vårdförbundet, var 2,95 procent.

De kommunala sjuksköterskorna ligger högre lönemässigt. Snittet i Västra Götaland låg på 30 688 under 2014, jämfört med 29 835 bland sjuksköterskorna i regionen.

– Jag har varit anställd sedan 1990 och det har varit så under den tiden. Förr var det attraktivt att jobba på sjukhusen, många tog jobb för trots att de kommunala tjänade bättre. Nu är lönen viktigare, och det är inte självklart att ta jobben på sjukhusen när det går att tjäna bättre på ett annat ställe.

Nivåerna för lönehöjningarna (april 2015) för sjuksköterskorna på Skas ligger över de höjningar som blev i både regionen (3,9 procent) och riket (4,1) förra året. Däremot ligger snittet (27 783 kronor i månaden) en bra bit under medellönen i regionen (29 835) och riket (29 684).

För övriga grupper inom Vårdförbundets avtalsområde på Skas gick det också hyfsat. Barnmorskorna och röntgensjuksköterskorna fick höjningar över snittet, medan de biomedicinska analytikerna låg under.

De fick en snitthöjning med 2,92 procent, medan kollegorna i regionen och riket fick 3,5 respektive 3,7 procent.

– De är tråkigt att Skas inte värderar den yrkesgruppen högre. Den rör ju alla patienter på sjukhuset, säger Lene Lorentzen.

Låga löner

Hon menar att lönerna fortfarande är låga men att det är positivt att de flesta grupperna inte ligger efter kollegorna.

– Vi hänger med, men då lönerna är låga blir det ännu svårare att rekrytera. Överenskommelsen inom regionen att inte konkurrera med varandra gagnar inte de enskilda förvaltningarna, säger Lene Lorentzen.

Snittlönen hos Vårdförbundets medlemmar på Skas höjdes med 4,07 procent, till 30 363 kronor i månaden. Snitthöjningen för cheferna, som tillhör Vårdförbundet, var 2,95 procent.

De kommunala sjuksköterskorna ligger högre lönemässigt. Snittet i Västra Götaland låg på 30 688 under 2014, jämfört med 29 835 bland sjuksköterskorna i regionen.

– Jag har varit anställd sedan 1990 och det har varit så under den tiden. Förr var det attraktivt att jobba på sjukhusen, många tog jobb för trots att de kommunala tjänade bättre. Nu är lönen viktigare, och det är inte självklart att ta jobben på sjukhusen när det går att tjäna bättre på ett annat ställe.