09 jun 2015 17:45

09 jun 2015 17:45

"Det är en ödesfråga"

VÄSTRA GÖTALAND: Het diskussion om kollektivtrafiken

Hur mycket ska taxorna i kollektivtrafiken höjas.
Frågan vållade debatt under regionfullmäktiges budgetmangling.

Vänsterpartiet, som vill sänka priset på Västtrafiks månadskort, från 1 685 till 1 400 kronor, samt maximera taxehöjningen till 2,5 procent, kom på kollisionskurs med Sverigedemokraterna.

Egon Frid från Vara konstaterade att resandeökningen avstannat och att något måste göras:

– Samtidigt är det en ödesfråga för miljön, landsbygden, jämställdheten och valfriheten. Många vill åka kollektivt, men har inte råd.

SD:s Heikki Klaavuniemi sa att hans parti på sikt vill ha upp självfinansieringsgraden, andelen av det verkliga priset som kunden betalar, till 60 procent:

– Vi vill frigöra resurser för sjukvården.

Därför vill SD höja taxorna med tio procent 2016 och 2017, samt 15 procent 2018.

Frid menade att det är en omöjlig ekvation.

– SD vill även sänka anslaget till Västtrafik. Det är kontraproduktivt mot landsbygden.

SD:s Lars Hansson ville veta hur mycket fuskåkningen kostar:

– Den är mycket större än Västtrafik säger. Jag har själv varit chaufför i åtta år och då har det bara varit tio kontroller.

Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden:

– Ingen kommer någonsin att veta hur mycket den kostar, men det är en fråga vi jobbar med.

Hansson:

– Jag får ge mig, men jag kan berätta för Ulrika om att det kostar 81 miljoner.

Frick konstaterade att det i stort finns en bred samsyn om att satsa på kollektivtrafiken. Gunilla Levén (M) från Vara sa att närtrafiken ska byggas ut och nästa år ska den finnas i samtliga kommuner.

Verbal kamp

Kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD) från Skövde inledde kulturdebatten med att betona att dialogen mellan opposition och majoriteten är viktig.

Debatten spårade ur och blev en verbal kamp mellan SD och övriga. Ordföranden Joakim Larsson (MP) konstaterade att flera talare rörde sig på gränsen.

– Islamism fungerar inte med våra värderingar, jag vill inte ha könsapartheid och hederskultur men vi har inte släppt in dem i samhället så att vi fått en gemensam kultur, sa Matz Dovstrand (SD).

Conny Brännberg:

– Mångfald, tolerans och öppenhet är viktiga för oss. När vi börjar sortera människor är vi i fara.

Vänsterpartiet, som vill sänka priset på Västtrafiks månadskort, från 1 685 till 1 400 kronor, samt maximera taxehöjningen till 2,5 procent, kom på kollisionskurs med Sverigedemokraterna.

Egon Frid från Vara konstaterade att resandeökningen avstannat och att något måste göras:

– Samtidigt är det en ödesfråga för miljön, landsbygden, jämställdheten och valfriheten. Många vill åka kollektivt, men har inte råd.

SD:s Heikki Klaavuniemi sa att hans parti på sikt vill ha upp självfinansieringsgraden, andelen av det verkliga priset som kunden betalar, till 60 procent:

– Vi vill frigöra resurser för sjukvården.

Därför vill SD höja taxorna med tio procent 2016 och 2017, samt 15 procent 2018.

Frid menade att det är en omöjlig ekvation.

– SD vill även sänka anslaget till Västtrafik. Det är kontraproduktivt mot landsbygden.

SD:s Lars Hansson ville veta hur mycket fuskåkningen kostar:

– Den är mycket större än Västtrafik säger. Jag har själv varit chaufför i åtta år och då har det bara varit tio kontroller.

Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden:

– Ingen kommer någonsin att veta hur mycket den kostar, men det är en fråga vi jobbar med.

Hansson:

– Jag får ge mig, men jag kan berätta för Ulrika om att det kostar 81 miljoner.

Frick konstaterade att det i stort finns en bred samsyn om att satsa på kollektivtrafiken. Gunilla Levén (M) från Vara sa att närtrafiken ska byggas ut och nästa år ska den finnas i samtliga kommuner.

Verbal kamp

Kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD) från Skövde inledde kulturdebatten med att betona att dialogen mellan opposition och majoriteten är viktig.

Debatten spårade ur och blev en verbal kamp mellan SD och övriga. Ordföranden Joakim Larsson (MP) konstaterade att flera talare rörde sig på gränsen.

– Islamism fungerar inte med våra värderingar, jag vill inte ha könsapartheid och hederskultur men vi har inte släppt in dem i samhället så att vi fått en gemensam kultur, sa Matz Dovstrand (SD).

Conny Brännberg:

– Mångfald, tolerans och öppenhet är viktiga för oss. När vi börjar sortera människor är vi i fara.