09 jun 2015 09:45

09 jun 2015 09:48

Kyrkans kulturarv får bidrag

STIFTET

Skara stift får 37 900 000 kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för 2016. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på totalt 530 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Den långsiktiga planeringen av vård- och underhållsinsatser prioriteras och cirka 80 procent av stiftens ansökningar rör projekt som relaterar till vårdinsatser. Den slutliga fördelningen av pengarna görs i höst, då stiften beslutar om vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.

Skara stift får 37 900 000 kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för 2016. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på totalt 530 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Den långsiktiga planeringen av vård- och underhållsinsatser prioriteras och cirka 80 procent av stiftens ansökningar rör projekt som relaterar till vårdinsatser. Den slutliga fördelningen av pengarna görs i höst, då stiften beslutar om vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.