10 jun 2015 16:07

10 jun 2015 16:07

Elva skribenter får extra stöd

KULTUR

Kulturnämnden kommer att stötta elva essäister och kulturjournalister med totalt 450 000 kronor. Stödet betalas ut för första gången men redan förra året tog nämnden beslut om att inrätta ett årligt stöd. En grunderna är att det långsammare, reflekterande och intellektuella samtalet behövs som en motkraft för att stärka demokratin. Ingrid Elam, tidigare kulturchef på GT, GP och DN, översättaren Andreas Zederbauer och författaren Knut Olav Ånås ingår i juryn.

Kulturnämnden kommer att stötta elva essäister och kulturjournalister med totalt 450 000 kronor. Stödet betalas ut för första gången men redan förra året tog nämnden beslut om att inrätta ett årligt stöd. En grunderna är att det långsammare, reflekterande och intellektuella samtalet behövs som en motkraft för att stärka demokratin. Ingrid Elam, tidigare kulturchef på GT, GP och DN, översättaren Andreas Zederbauer och författaren Knut Olav Ånås ingår i juryn.