10 jun 2015 21:53

10 jun 2015 21:53

Sjukhuset på jakt efter farliga legionellabakterier

SKARABORG: Vattenprover ska ge viktiga svar

Under onsdagen togs det vattenprover på Skaraborgs sjukhus för att se om det finns ytterligare legionellabakterier.

– Vi måste säkerställa att det inte finns någon annanstans, säger chefläkare Ulf Nyberg.

I tisdags visade en provtagning att legionellabakterier kan ha varit en bidragande orsak till att en svårt sjuk patient avled. Det definitiva provsvaret är inte färdigt.

Under onsdagen säkrades sjukhuset för att undvika att något liknande inträffar.

Vattenprover

Bland annat togs det vattenprover på strategiska ställen.

– Vi vet ju inte om det finns centralt, men vi hoppas att problemen har funnits lokalt, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Definitivt svar

Om fem dagar kommer de preliminära svaren på proverna; definitiva svar kommer ytterligare fem dagar senare.

Chefläkare Ulf Nyberg konstaterar att sjukhuset har rutiner, och att de följts men att det ändå blivit olyckligt.

– Vi har stängt av de dusch- och toalettutrymmena som drabbats av bakterierna. På några andra ställen har vi tagit bort duschmunstycken, så att patienterna mer får spola av sig än att duscha. Då blir det ju ingen ånga och bakterien kan inte spridas. Samtidigt finns det inga gränsvärden för bakterierna, säger Ulf Nyberg.

Gamla ledningar

Peter Nolskog säger att bakterierna finns i systemen, men att de trivs allra bäst och växer i gamla ledningar med låg omsättning och en vattentemperatur mellan 20 och 45 grader.

– Vi spolar igenom slangarna regelbundet, så att vattnet inte blir stående, säger Peter Nolskog.

I tisdags visade en provtagning att legionellabakterier kan ha varit en bidragande orsak till att en svårt sjuk patient avled. Det definitiva provsvaret är inte färdigt.

Under onsdagen säkrades sjukhuset för att undvika att något liknande inträffar.

Vattenprover

Bland annat togs det vattenprover på strategiska ställen.

– Vi vet ju inte om det finns centralt, men vi hoppas att problemen har funnits lokalt, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Definitivt svar

Om fem dagar kommer de preliminära svaren på proverna; definitiva svar kommer ytterligare fem dagar senare.

Chefläkare Ulf Nyberg konstaterar att sjukhuset har rutiner, och att de följts men att det ändå blivit olyckligt.

– Vi har stängt av de dusch- och toalettutrymmena som drabbats av bakterierna. På några andra ställen har vi tagit bort duschmunstycken, så att patienterna mer får spola av sig än att duscha. Då blir det ju ingen ånga och bakterien kan inte spridas. Samtidigt finns det inga gränsvärden för bakterierna, säger Ulf Nyberg.

Gamla ledningar

Peter Nolskog säger att bakterierna finns i systemen, men att de trivs allra bäst och växer i gamla ledningar med låg omsättning och en vattentemperatur mellan 20 och 45 grader.

– Vi spolar igenom slangarna regelbundet, så att vattnet inte blir stående, säger Peter Nolskog.