14 jun 2015 22:49

14 jun 2015 22:49

Förslag på remiss

Mottagning för ungdomar med missbruksproblem

Kommunerna ska få säga sitt om de vill stötta en mottagning för ungdomar med missbruksproblem och deras föräldrar.

Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 21 år och som har någon form av missbruk. Vårdsamverkan Skaraborg har utrett gruppens behov av vård och stöd, samt hur verksamheterna kan möta behovet.

Utredningsgruppen, som bland annat granskat hör Göteborg jobbar med frågorna, är enig om att en öppenvårdsmottagning behövs i Skaraborg, för att få en samlad spetskompetens.

Den skulle drivas av regionen i samarbete kommunerna. Kommunernas del i finansieringen skulle bli 8,07 kronor per invånare. Den årliga totalkostnaden beräknas till 4,31 miljoner kronor.

Remiss

Ärendet behandlades vid kommunalförbundets styrelsemöte under fredagen och innan 30 oktober ska kommunerna svara på remissen.

– Behovet finns, mycket av det är dolt och det gäller att få fram stödet till de som verkligen behöver det, säger Katarina Jonsson (M) ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 21 år och som har någon form av missbruk. Vårdsamverkan Skaraborg har utrett gruppens behov av vård och stöd, samt hur verksamheterna kan möta behovet.

Utredningsgruppen, som bland annat granskat hör Göteborg jobbar med frågorna, är enig om att en öppenvårdsmottagning behövs i Skaraborg, för att få en samlad spetskompetens.

Den skulle drivas av regionen i samarbete kommunerna. Kommunernas del i finansieringen skulle bli 8,07 kronor per invånare. Den årliga totalkostnaden beräknas till 4,31 miljoner kronor.

Remiss

Ärendet behandlades vid kommunalförbundets styrelsemöte under fredagen och innan 30 oktober ska kommunerna svara på remissen.

– Behovet finns, mycket av det är dolt och det gäller att få fram stödet till de som verkligen behöver det, säger Katarina Jonsson (M) ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.