16 jun 2015 19:06

16 jun 2015 19:06

Ingen flytt av regionsäte

VÄSTRA GÖTALAND: Regionstyrelsen avslog FP-motion

Vänersborg blir kvar som regionhuvudstad under överskådlig tid. Regionstyrelsen avslog Folkpartiets motion om att utreda en flytt till Göteborg.

I oktober förra året la Folkpartiets Lars Nordström en motion om att utreda för- och nackdelar med att flytta regionens säte från Vänersborg till Göteborg. Motionen vållade debatt, men under behandlingen av regionkansliet kom tjänstemännen fram till att motionen ska avslås, på grund av beslutet som regionfullmäktige tog i februari. Då spikades att det tidigare beslutet om att Vänersborg är regionhuvudstad inte påverkas av att det kommer att byggas ett nytt regionens hus i Göteborg.

Alex Bergström (S), som kom med förslaget i vintras, var nöjd med regionstyrelsens tisdagsbeslut. Han menade att det är viktigt för Skaraborg.

– Kortsiktigt har det ingen betydelse, men långsiktigt är det annorlunda. Om saken skulle börjat utredas hade även de andra bitarna kommit med, och då vet man inte vad som händer. Nu är frågan punkterad och lär knappast komma upp under flera år. Samtidigt ska en organisation alltid ses över.

Den grönblå majoriteten tog beslut om planeringsdirektiven för 2016, vilket bland annat innebär att de extra kostnaderna för vårdval rehab, ska tas från det ökade anslaget till hälso- och sjukvårdsnämnderna. S, V och SD deltog inte i beslutet och S lade en protokollsanteckning där det betonas att fördyringen sker på bekostnad av annan verksamhet.

S betonade även att ledningens förslag innehåller en uppräkning av lönerna för 2016 med 2,0 procent. Sveriges kommuner och landsting uppskattar ökningen till 2,7 procent.

– Ledningen har tagit i för lite. I vårt budgetförslag räknade vi med 2,7 procent, säger Bergström.

Ledningen tog även beslut om att upphandla 6 000 gråstarroperationer i Göteborgsområdet under de närmaste tre åren.

– Nu frigör vi kapacitet för andra specialiserade ingrepp på Sahlgrenska, säger regionrådet Jonas Andersson (FP) i ett pressmeddelande.

S deltog ej i beslutet. V och SD reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

– Vi tycker att ledningen nedvärderar den egna verksamheten. Vi säger inte nej till att upphandla behandlingar udner en begränsad period. Det här är att permanenta det, men ledningen vill ju få in mer privata vårdgivare, säger Bergström.

I oktober förra året la Folkpartiets Lars Nordström en motion om att utreda för- och nackdelar med att flytta regionens säte från Vänersborg till Göteborg. Motionen vållade debatt, men under behandlingen av regionkansliet kom tjänstemännen fram till att motionen ska avslås, på grund av beslutet som regionfullmäktige tog i februari. Då spikades att det tidigare beslutet om att Vänersborg är regionhuvudstad inte påverkas av att det kommer att byggas ett nytt regionens hus i Göteborg.

Alex Bergström (S), som kom med förslaget i vintras, var nöjd med regionstyrelsens tisdagsbeslut. Han menade att det är viktigt för Skaraborg.

– Kortsiktigt har det ingen betydelse, men långsiktigt är det annorlunda. Om saken skulle börjat utredas hade även de andra bitarna kommit med, och då vet man inte vad som händer. Nu är frågan punkterad och lär knappast komma upp under flera år. Samtidigt ska en organisation alltid ses över.

Den grönblå majoriteten tog beslut om planeringsdirektiven för 2016, vilket bland annat innebär att de extra kostnaderna för vårdval rehab, ska tas från det ökade anslaget till hälso- och sjukvårdsnämnderna. S, V och SD deltog inte i beslutet och S lade en protokollsanteckning där det betonas att fördyringen sker på bekostnad av annan verksamhet.

S betonade även att ledningens förslag innehåller en uppräkning av lönerna för 2016 med 2,0 procent. Sveriges kommuner och landsting uppskattar ökningen till 2,7 procent.

– Ledningen har tagit i för lite. I vårt budgetförslag räknade vi med 2,7 procent, säger Bergström.

Ledningen tog även beslut om att upphandla 6 000 gråstarroperationer i Göteborgsområdet under de närmaste tre åren.

– Nu frigör vi kapacitet för andra specialiserade ingrepp på Sahlgrenska, säger regionrådet Jonas Andersson (FP) i ett pressmeddelande.

S deltog ej i beslutet. V och SD reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

– Vi tycker att ledningen nedvärderar den egna verksamheten. Vi säger inte nej till att upphandla behandlingar udner en begränsad period. Det här är att permanenta det, men ledningen vill ju få in mer privata vårdgivare, säger Bergström.