17 jun 2015 17:08

17 jun 2015 17:08

100 miljoner satsas på bättre akutsjukvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade idag att satsa 100 miljoner kronor på utveckling och förbättring av akutsjukvården under 2015. Av dessa får Skas drygt 16 miljoner.

Satsningen ska minska väntetider och på sikt ska akutläkare införas.

"I budget för 2015 avsattes 100 miljoner kronor i en särskild satsning för att utveckla akutsjukvården, minska väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar, införa fasta läkartjänster på akutmottagningarna och på sikt akutläkare. Målet är att 90 procent av patienterna som besöker akutmottagningarna ska ha en total vistelsetid på högst fyra timmar." skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

Pengarna fördelas enligt följande:

 • Alingsås lasarett 5,9 miljoner
 • Kungälvs sjukhus 6,6 miljoner
 • NU-sjukvården 16,4 miljoner
 • Skaraborgs sjukhus 16,3 miljoner
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset 40,4 miljoner
 • Södra Älvsborgs sjukhus 11,3 miljoner kronor.

Från 2016 tillkommer 50 miljoner och för 2017 ytterligare 50 miljoner kronor till sjukhusen.

Satsningen ska minska väntetider och på sikt ska akutläkare införas.

"I budget för 2015 avsattes 100 miljoner kronor i en särskild satsning för att utveckla akutsjukvården, minska väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar, införa fasta läkartjänster på akutmottagningarna och på sikt akutläkare. Målet är att 90 procent av patienterna som besöker akutmottagningarna ska ha en total vistelsetid på högst fyra timmar." skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

Pengarna fördelas enligt följande:

 • Alingsås lasarett 5,9 miljoner
 • Kungälvs sjukhus 6,6 miljoner
 • NU-sjukvården 16,4 miljoner
 • Skaraborgs sjukhus 16,3 miljoner
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset 40,4 miljoner
 • Södra Älvsborgs sjukhus 11,3 miljoner kronor.

Från 2016 tillkommer 50 miljoner och för 2017 ytterligare 50 miljoner kronor till sjukhusen.