17 jun 2015 06:00

17 jun 2015 06:00

Skaraborgsmodell i fokus på Gotland

SKARABORG: Seminarium under Almedalsveckan

Skaraborgs sjukhus kommer stå i centrum under ett av regionens seminarier under Almedalsveckan.

Regionen står bakom åtta seminarier under den traditionella veckan (28 juni-5 juli) på Gotland.

Ett kommer att handla om modellen med mobila team som ger äldre kroniskt sjuka vård i hemmet. Sättet att jobba lanserades i västra Skaraborg och har blivit framgångsrikt. Antalet besök på akuten för den aktuella målgruppen har minskat och patienterna behöver inte ligga på avdelningarna lika länge. Ekonomiskt blir den en fördel, men alla inblandade vittnar om att patienternas livskvalitet ökar.

Modellen bygger på ett tätt samarbete mellan Skas, primärvården och kommunen. I Västra Skaraborg har den praktiserats en tid. Nu ska konceptet införas i resten av Skaraborg samt i övriga delar av regionen.

– Arbetssättet kommer att kopieras på många ställen i landet. Modellen fungerar och det känns viktigt att lyfta fram den under Almedalsveckan, säger kommunikatören Ulrika Jisland.

Seminariet arrangeras under tisdagen och under en timmas tid kan alla intresserade lyssna på företrädare från bland annat Skaraborgs sjukhus. Sjukhusdirektör Lars Johansson, teamledare Ulla Andin, utvecklingsledare Marianne Alärd och kvalitetschef Svante Lifvergren deltar.

Fler frågor

Hur kulturen kan bli en kraft mot utanförskap, vad som händer när arbetsmarknadspolitiken blir regional, om det går att skapa affärer inte så kallad upcycling av mode på industriell nivå, framtiden för life science sektorn, hur lokala och regionala strategier kan bidra till att utveckla livsmedelssektorn samt det gemensamma arbetet att utveckla framtidens informationssystem inom hälso- och sjukvård är andra ämnen som kommer att behandlas opå seminarierna.

Regionen står bakom åtta seminarier under den traditionella veckan (28 juni-5 juli) på Gotland.

Ett kommer att handla om modellen med mobila team som ger äldre kroniskt sjuka vård i hemmet. Sättet att jobba lanserades i västra Skaraborg och har blivit framgångsrikt. Antalet besök på akuten för den aktuella målgruppen har minskat och patienterna behöver inte ligga på avdelningarna lika länge. Ekonomiskt blir den en fördel, men alla inblandade vittnar om att patienternas livskvalitet ökar.

Modellen bygger på ett tätt samarbete mellan Skas, primärvården och kommunen. I Västra Skaraborg har den praktiserats en tid. Nu ska konceptet införas i resten av Skaraborg samt i övriga delar av regionen.

– Arbetssättet kommer att kopieras på många ställen i landet. Modellen fungerar och det känns viktigt att lyfta fram den under Almedalsveckan, säger kommunikatören Ulrika Jisland.

Seminariet arrangeras under tisdagen och under en timmas tid kan alla intresserade lyssna på företrädare från bland annat Skaraborgs sjukhus. Sjukhusdirektör Lars Johansson, teamledare Ulla Andin, utvecklingsledare Marianne Alärd och kvalitetschef Svante Lifvergren deltar.

Fler frågor

Hur kulturen kan bli en kraft mot utanförskap, vad som händer när arbetsmarknadspolitiken blir regional, om det går att skapa affärer inte så kallad upcycling av mode på industriell nivå, framtiden för life science sektorn, hur lokala och regionala strategier kan bidra till att utveckla livsmedelssektorn samt det gemensamma arbetet att utveckla framtidens informationssystem inom hälso- och sjukvård är andra ämnen som kommer att behandlas opå seminarierna.