18 jun 2015 17:08

18 jun 2015 17:08

Satsar på mer tillgänglig psykiatri

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Under torsdagen beslutade Östra hälso- och sjukvårdsnämnden om sina mål och inriktningar för 2016-2018.

Två av de fokusområden som beslutats inför det kommande året lyder: ”förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin” och ”utveckla närsjukvårdscentrum i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde för den vård som behövs ofta”. Målen som presenteras under torsdagen innebär att alla ska ges möjlighet till en god hälsostart i livet, samt att alla invånare ska ha god hälsa genom goda livsvillkor.

Invånarnas behov uppges ska vara det som ska vara styrande för den hälso- och sjukvård som erbjuds.

Två av de fokusområden som beslutats inför det kommande året lyder: ”förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin” och ”utveckla närsjukvårdscentrum i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde för den vård som behövs ofta”. Målen som presenteras under torsdagen innebär att alla ska ges möjlighet till en god hälsostart i livet, samt att alla invånare ska ha god hälsa genom goda livsvillkor.

Invånarnas behov uppges ska vara det som ska vara styrande för den hälso- och sjukvård som erbjuds.