24 jun 2015 14:20

24 jun 2015 15:38

Patient avled efter magoperation

Skaraborgs sjukhus anmäler

En patient opererades på Skaraborgs sjukhus, efteråt iakttogs inga komplikationer men senare dog patienten på intensivvårdsavdelningen. Denna händelse och ytterligare en anmäls nu till IVO enligt lex Maria.

Patienten opererades på Skaraborgs sjukhus i början av året. Vid och efter magoperationen iakttogs inga komplikationer, senare när patienten kom till vårdavdelningen svimmade patienten och trots vård på intensivvårdsavdelningen avled patienten under pågående hjärt- lungräddning. Detta fall IVO-anmäls nu av sjukhuset. Ytterligare en händelse anmäls.

Det handlar om en patient med missbrukarproblematik som hade haft långvarig kontakt med psykiatrin. Patienten kom till sjukhuset med självmordstankar och vårdades i några dagar men skrev sedan ut sig själv. Personen erbjöds uppföljning från öppenvården, men var tveksam till detta. Patienten tog senare sitt liv.

Anmälningar till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria görs för att stärka patientsäkerheten. En utredning görs om en patient har drabbats av en allvarlig skada eller har riskerat att drabbas av skada i samband med vård.

Patienten opererades på Skaraborgs sjukhus i början av året. Vid och efter magoperationen iakttogs inga komplikationer, senare när patienten kom till vårdavdelningen svimmade patienten och trots vård på intensivvårdsavdelningen avled patienten under pågående hjärt- lungräddning. Detta fall IVO-anmäls nu av sjukhuset. Ytterligare en händelse anmäls.

Det handlar om en patient med missbrukarproblematik som hade haft långvarig kontakt med psykiatrin. Patienten kom till sjukhuset med självmordstankar och vårdades i några dagar men skrev sedan ut sig själv. Personen erbjöds uppföljning från öppenvården, men var tveksam till detta. Patienten tog senare sitt liv.

Anmälningar till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria görs för att stärka patientsäkerheten. En utredning görs om en patient har drabbats av en allvarlig skada eller har riskerat att drabbas av skada i samband med vård.