25 jun 2015 17:02

29 jun 2015 18:37

Flera fynd av grävande studenter

Det grävs i Varnhem igen och den här gången finns ett 50-tal arkeologistudenter från Göteborgs universitet på plats.

– Det har redan hänt mycket. Vi har bland annat hittat en sländtrissa, brynen och krukskärvor, säger Maria Vretemark, arkeolog på Västergötlands museum.

Precis som vid de tidigare utgrävningarna i Varnhem håller man till uppe på kullen vid ruinen av stenkyrkan. Arkeologerna och studenterna från Göteborgs universitet fortsätter nu utgrävningarna av kyrkogården.

Gravar med pärlor

Arbetet påbörjades i måndags och man har redan funnit flera gravar som inte har grävts ut vid tidigare tillfällen. Bland annat två spädbarnsgravar nära den södra kyrkomuren som, förutom skeletten, även innehöll två pärlor vardera.

På kyrkogården ska man framför allt gräva vid kyrkans hörn och tömma de områdena eftersom man där behöver plats för överbyggnaden till kyrkoruinen.

I år fokuserar man även på ett nytt område som ligger nedanför kullen åt norr. Där låg fru Sigrids stora gård och vid ett tidigare tillfälle, 2006, undersökte man ett mindre område bakom museet.

– Boplatsområdet är jättestort, uppemot ett par tusen kvadratmeter. Allt behöver inte vara samtida men vi har hittat många spår från den yngre järnåldern som var den tid då fru Sigrid bodde här, säger Maria Vretemark, arkeolog på Västergötlands museum och projektledare för utgrävningarna i Varnhem.

– Vi har två schakt och har funnit flera boplatslämningar. Bland annat en sländtrissa, brynen, krukskärvor, stolphål och härdar.

Sommarens utgrävning pågår i två veckor. Eventuellt fortsätter arbetet i september. Västergötlands museums projekt i Varnhem har pågått sedan 2005.

Precis som vid de tidigare utgrävningarna i Varnhem håller man till uppe på kullen vid ruinen av stenkyrkan. Arkeologerna och studenterna från Göteborgs universitet fortsätter nu utgrävningarna av kyrkogården.

Gravar med pärlor

Arbetet påbörjades i måndags och man har redan funnit flera gravar som inte har grävts ut vid tidigare tillfällen. Bland annat två spädbarnsgravar nära den södra kyrkomuren som, förutom skeletten, även innehöll två pärlor vardera.

På kyrkogården ska man framför allt gräva vid kyrkans hörn och tömma de områdena eftersom man där behöver plats för överbyggnaden till kyrkoruinen.

I år fokuserar man även på ett nytt område som ligger nedanför kullen åt norr. Där låg fru Sigrids stora gård och vid ett tidigare tillfälle, 2006, undersökte man ett mindre område bakom museet.

– Boplatsområdet är jättestort, uppemot ett par tusen kvadratmeter. Allt behöver inte vara samtida men vi har hittat många spår från den yngre järnåldern som var den tid då fru Sigrid bodde här, säger Maria Vretemark, arkeolog på Västergötlands museum och projektledare för utgrävningarna i Varnhem.

– Vi har två schakt och har funnit flera boplatslämningar. Bland annat en sländtrissa, brynen, krukskärvor, stolphål och härdar.

Sommarens utgrävning pågår i två veckor. Eventuellt fortsätter arbetet i september. Västergötlands museums projekt i Varnhem har pågått sedan 2005.