16 jul 2015 18:48

16 jul 2015 18:48

Kostsam utveckling ska bromsas

Regionen sätter stopp för sjuksköterskor från bemanningsföretag.

– Vi står bakom beslutet, säger Eva Sundström, biträdande sjukhusdirektör på Skaraborgs sjukhus.

Under 2014 anlitades sjuksköterskor från bemanningsföretag för 71,1 miljoner kronor av sjukhusen och Närhälsan i regionen, enligt ett tjänstutlåtande. Timpriset var i snitt 563 kronor. Regionen köpte 124 536 sjukskötersketimmar, eller 73 årsarbetare om man räknar att varje sköterska gör 1 700 timmar per år. Räknar det om till fast anställda sjuksköterskor motsvarar det 137 årsarbetare.

Året innan var kostnaden 33,5 miljoner. Ökningen var 109 procent. I hela landet ökade kostnaderna med 70 procent.

Ökat 172,7 procent

Under de tre första månaderna i år var kostnaden 25 miljoner, vilket var en ökning från samma period året innan med 172,7 procent.

Nu ska regionens kostnader minska. Koncernledningsgruppen, där bland annat Skas sjukhusdirektör Lars Johansson ingår, har beslutat att det från och med 1 oktober i år är stopp för anlitande av sjuksköterskor från bemanningsföretag. Det handlar om ett principbeslut och undantag kan göras om patientsäkerheten hotas och i arbetsmiljöhänseende.

– Exakt vad som gäller vet vi ju inte förrän det blir aktuellt, men det finns en öppning om det dyker upp situationer som är svåra att hantera. Det kan ju hända saker som vi inte kan styra över, säger Eva Sundström.

Specialområden

Även Skaraborgs sjukhus anlitar sjuksköterskor från bemanningsföretag, men det handlar om specialområden och de inhyrda ”syrrorna” finns främst på operation, intensiven, ortopeden och kirurgen.

– Det har varit kärvt att få tag på sjuksköterskor till främst operation och intensiven.

Eva Sundström menar att sjukhusen och primärvården är överens om nyordningen.

– När jag nyligen informerade verksamhetscheferna på Skas tyckte det att det var ett bra beslut. Samtidigt kan inhyrda sjuksköterskor vara ett bra sätt att hantera toppar, men för kontinuiteten är det inte bra.

Förra året anlitade Skas sjuksköterskor från bemanningsföretag för 5,88 miljoner kronor, året innan var siffran 2,36 miljoner. Under de tre första månaderna 2015 var kostnaden 1,09 miljoner.

Vårdförbundet har informerats om beslutet.

– Men vi har inte hunnit ta ställning till vad det innebär, säger samordnaren Anette Eliasson.

Under 2014 anlitades sjuksköterskor från bemanningsföretag för 71,1 miljoner kronor av sjukhusen och Närhälsan i regionen, enligt ett tjänstutlåtande. Timpriset var i snitt 563 kronor. Regionen köpte 124 536 sjukskötersketimmar, eller 73 årsarbetare om man räknar att varje sköterska gör 1 700 timmar per år. Räknar det om till fast anställda sjuksköterskor motsvarar det 137 årsarbetare.

Året innan var kostnaden 33,5 miljoner. Ökningen var 109 procent. I hela landet ökade kostnaderna med 70 procent.

Ökat 172,7 procent

Under de tre första månaderna i år var kostnaden 25 miljoner, vilket var en ökning från samma period året innan med 172,7 procent.

Nu ska regionens kostnader minska. Koncernledningsgruppen, där bland annat Skas sjukhusdirektör Lars Johansson ingår, har beslutat att det från och med 1 oktober i år är stopp för anlitande av sjuksköterskor från bemanningsföretag. Det handlar om ett principbeslut och undantag kan göras om patientsäkerheten hotas och i arbetsmiljöhänseende.

– Exakt vad som gäller vet vi ju inte förrän det blir aktuellt, men det finns en öppning om det dyker upp situationer som är svåra att hantera. Det kan ju hända saker som vi inte kan styra över, säger Eva Sundström.

Specialområden

Även Skaraborgs sjukhus anlitar sjuksköterskor från bemanningsföretag, men det handlar om specialområden och de inhyrda ”syrrorna” finns främst på operation, intensiven, ortopeden och kirurgen.

– Det har varit kärvt att få tag på sjuksköterskor till främst operation och intensiven.

Eva Sundström menar att sjukhusen och primärvården är överens om nyordningen.

– När jag nyligen informerade verksamhetscheferna på Skas tyckte det att det var ett bra beslut. Samtidigt kan inhyrda sjuksköterskor vara ett bra sätt att hantera toppar, men för kontinuiteten är det inte bra.

Förra året anlitade Skas sjuksköterskor från bemanningsföretag för 5,88 miljoner kronor, året innan var siffran 2,36 miljoner. Under de tre första månaderna 2015 var kostnaden 1,09 miljoner.

Vårdförbundet har informerats om beslutet.

– Men vi har inte hunnit ta ställning till vad det innebär, säger samordnaren Anette Eliasson.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.