04 aug 2015 06:00

04 aug 2015 12:42

Sprickor i räls i Skaraborg

Konstruktionsfel som spökar

Järnvägsräls i Skaraborg har sprickor.
– Men vi besiktigar kontinuerligt och lagar sprickorna, säger Trafikverkets Morgan Rehn.

Enligt en granskning av SVT finns det sprickor i 120 mil räls i landet. Västra stambanan och Jönköpingsbanan (Falköping-Nässjö) är inga undantag.

Den felaktiga rälsen producerades vid Domnarvets Jernverk i Borlänge under åren 1976-1982.

Bytt räls

Morgan Rehn, ställföreträdande avdelningschef för järnvägssystem vid Trafikverket, säger att sträckan mellan Laxå och Alingsås har den typen av räls.

– På vissa sträckor har vi bytt räls, bland annat mellan Alingsås och Partille, säger Rehn.

Slitaget mäts i antal fel per mil. På sträckan Laxå-Falköping var det 6,1 fel per mil, Falköping-Alingsås 7,1, Alingsås-Partille 7,2, Falköping-Sandhem 5,8 och Sandhem-Nässjö 7,9.

Upptäcks

Morgan Rehn betonar att rälsen besiktigas kontinuerligt och att de sprickor som uppstår upptäcks.

– Vi hittar dem och lagar dem innan de blir för stora. Fel som hittas åtgärdas snabbt. Alla resenärer kan vara lugna, säger han.

Skenorna spricker i längdriktningen. Det handlar om en långsam klyvning och Trafikverket har känt till problemen under många år. Morgan Rehn säger att det handlar om prioritering.

Flest fel

De senaste åren har det upptäckts 2 800 fel på avsnitten där den felaktiga rälsen finns.

Flest fel finns det på sträckan mellan Alvesta och Älmhult på södra stambanan. Den är tio mil och det återstår tre mil av den felaktiga rälsen. Där upptäcks i snitt 20 fel per mil.

Enligt en granskning av SVT finns det sprickor i 120 mil räls i landet. Västra stambanan och Jönköpingsbanan (Falköping-Nässjö) är inga undantag.

Den felaktiga rälsen producerades vid Domnarvets Jernverk i Borlänge under åren 1976-1982.

Bytt räls

Morgan Rehn, ställföreträdande avdelningschef för järnvägssystem vid Trafikverket, säger att sträckan mellan Laxå och Alingsås har den typen av räls.

– På vissa sträckor har vi bytt räls, bland annat mellan Alingsås och Partille, säger Rehn.

Slitaget mäts i antal fel per mil. På sträckan Laxå-Falköping var det 6,1 fel per mil, Falköping-Alingsås 7,1, Alingsås-Partille 7,2, Falköping-Sandhem 5,8 och Sandhem-Nässjö 7,9.

Upptäcks

Morgan Rehn betonar att rälsen besiktigas kontinuerligt och att de sprickor som uppstår upptäcks.

– Vi hittar dem och lagar dem innan de blir för stora. Fel som hittas åtgärdas snabbt. Alla resenärer kan vara lugna, säger han.

Skenorna spricker i längdriktningen. Det handlar om en långsam klyvning och Trafikverket har känt till problemen under många år. Morgan Rehn säger att det handlar om prioritering.

Flest fel

De senaste åren har det upptäckts 2 800 fel på avsnitten där den felaktiga rälsen finns.

Flest fel finns det på sträckan mellan Alvesta och Älmhult på södra stambanan. Den är tio mil och det återstår tre mil av den felaktiga rälsen. Där upptäcks i snitt 20 fel per mil.