06 aug 2015 16:21

06 aug 2015 16:21

Ingen Ivo-kritik efter anmälan

ANMÄLAN

En man från nordvästra Skaraborg anmälde neurologkliniken på Skaraborgs sjukhus för fördröjd diagnos, men Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, avslutar ärendet utan kritik.

Mannen sökte för kraftlöshet i armarna, först vid sin vårdcentral och sedan på Skas. I sin anmälan skriver han att det tog alldeles för lång tid att komma fram till att det handlade om diskbråck som påverkade halsryggen, att åtgärder vidtogs för sent, vården var dåligt organiserad samt att delar av vårdpersonalen inte hade tillräcklig kompetens.

Skas har själva utrett ärendet, gjort åtgärder samt anmält fallet, enligt Lex Maria, till Ivo.

Ivo finner inget skäl att kritisera någon enskild i personalen och menar att det inte finns skäl för ytterligare granskning.

En man från nordvästra Skaraborg anmälde neurologkliniken på Skaraborgs sjukhus för fördröjd diagnos, men Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, avslutar ärendet utan kritik.

Mannen sökte för kraftlöshet i armarna, först vid sin vårdcentral och sedan på Skas. I sin anmälan skriver han att det tog alldeles för lång tid att komma fram till att det handlade om diskbråck som påverkade halsryggen, att åtgärder vidtogs för sent, vården var dåligt organiserad samt att delar av vårdpersonalen inte hade tillräcklig kompetens.

Skas har själva utrett ärendet, gjort åtgärder samt anmält fallet, enligt Lex Maria, till Ivo.

Ivo finner inget skäl att kritisera någon enskild i personalen och menar att det inte finns skäl för ytterligare granskning.