09 aug 2015 19:00

09 aug 2015 19:08

Åtskilliga brister i kollade bussar

EU-gemensam insats

52 bussar stoppades i västra Sverige då polisen genomförde en kontroll under några dagar i juli. Av de stoppade bussarna hade 19 brister.

Kontrollerna genomfördes mellan 20 och 26 juli. Kollektivtrafik, turistbussar och andra bussar stoppades i en EU-insats.

– Vi kontrollerar bussar hela året, och vi skulle gärna se att fanns fler trafikpoliser som är ute och kontrollerar. Det handlar ju inte bara om tekniska grejer, utan även om att chauffören får tillräckligt med vila, säger Mats Östman, tillförordnad chef trafiksektion mitt.

I hela landet kontrollerades 161 bussar, varav 99 från utlandet. En buss, som hade problem med bromsarna, fick körförbud. Ytterligare sex bussar hade tekniska brister. 49 färdskrivare hade fel, fyra var manipulerade. 69 förare misstänks för överträdelser av kör- och vilotiderna.

52 (23 svenska) fordon stoppades i region väst (Västra Götaland och Halland). Av dem hade 19 brister.

Kontrollen skulle ha gjorts under sju dagar men i region väst fick två dagar strykas, på grund av att personalen fick jobba vid en högriskmatch (IFK Göteborg–Wroclaw).

Kontrollerna genomfördes mellan 20 och 26 juli. Kollektivtrafik, turistbussar och andra bussar stoppades i en EU-insats.

– Vi kontrollerar bussar hela året, och vi skulle gärna se att fanns fler trafikpoliser som är ute och kontrollerar. Det handlar ju inte bara om tekniska grejer, utan även om att chauffören får tillräckligt med vila, säger Mats Östman, tillförordnad chef trafiksektion mitt.

I hela landet kontrollerades 161 bussar, varav 99 från utlandet. En buss, som hade problem med bromsarna, fick körförbud. Ytterligare sex bussar hade tekniska brister. 49 färdskrivare hade fel, fyra var manipulerade. 69 förare misstänks för överträdelser av kör- och vilotiderna.

52 (23 svenska) fordon stoppades i region väst (Västra Götaland och Halland). Av dem hade 19 brister.

Kontrollen skulle ha gjorts under sju dagar men i region väst fick två dagar strykas, på grund av att personalen fick jobba vid en högriskmatch (IFK Göteborg–Wroclaw).