12 aug 2015 18:00

12 aug 2015 19:57

Dåligt utbud för unga

Undersökning av ungas uteliv

Bara tre av kommunerna i Skaraborg har ett godkänt uteliv för unga.
– Alla kommuner borde kunna bli godkända, det är ett rimligt krav, säger Sophie Brömster, pressansvarig på Ungdomens nykterhetsförbund, Unf.

Förbundet har granskat hur kommunerna arbetar för sänka alkoholkonsumtionen bland deras yngre invånare. De tar reda vilka aktiviteter som erbjuds på fritiden, vilket förebyggande arbete som bedrivs och vilket inflytande ungdomarna själva har.

Inte tillräckligt

Av de tretton kommuner i Skaraborg som deltog i undersökningen var det bara Falköping, Skara och Skövde som gjorde tillräckligt bra ifrån sig. De blev nätt och jämt godkända.

Skaras och Skövdes styrka är att de har fritidsgårdar som har öppet även på helgkvällar. Svagheten är att båda kommunerna saknar nyktra mötesplatser under lov och högtider. Falköping, som låg bäst till i länet kunde erbjuda fler aktiviteter och var dessutom bra på att marknadsföra dem.

Mariestad och Gullspång hamnade bland de sämst rankade kommunerna i hela Sverige. Där har ungdomarna väldigt lite att säga till om och kommunerna hittar sällan på saker för att stimulera dem på deras fritid.

I hela landet

Alla utom 33 av landets kommuner deltog i undersökningen. Svaren visade att ungas alkoholkonsumtion har sjunkit något, framförallt på orter som arbetar med förebyggande insatser.

– Kommunernas satsningar är väldigt viktiga, säger Sophie Brömster.

Undersökningen gjordes för fjärde året i rad och lite mindre än hälften av kommunerna blev underkända även i år. Resultatet blev till och med något sämre än i fjol.

Fritidsutbudet varierar mycket mellan olika platser och det är ett problem eftersom yngre personer är mer bundna till de orter de bor på.

– Många ungdomar har svår att ta sig från en kommun till en annan, säger Sophie Brömster.

Förbundet har granskat hur kommunerna arbetar för sänka alkoholkonsumtionen bland deras yngre invånare. De tar reda vilka aktiviteter som erbjuds på fritiden, vilket förebyggande arbete som bedrivs och vilket inflytande ungdomarna själva har.

Inte tillräckligt

Av de tretton kommuner i Skaraborg som deltog i undersökningen var det bara Falköping, Skara och Skövde som gjorde tillräckligt bra ifrån sig. De blev nätt och jämt godkända.

Skaras och Skövdes styrka är att de har fritidsgårdar som har öppet även på helgkvällar. Svagheten är att båda kommunerna saknar nyktra mötesplatser under lov och högtider. Falköping, som låg bäst till i länet kunde erbjuda fler aktiviteter och var dessutom bra på att marknadsföra dem.

Mariestad och Gullspång hamnade bland de sämst rankade kommunerna i hela Sverige. Där har ungdomarna väldigt lite att säga till om och kommunerna hittar sällan på saker för att stimulera dem på deras fritid.

I hela landet

Alla utom 33 av landets kommuner deltog i undersökningen. Svaren visade att ungas alkoholkonsumtion har sjunkit något, framförallt på orter som arbetar med förebyggande insatser.

– Kommunernas satsningar är väldigt viktiga, säger Sophie Brömster.

Undersökningen gjordes för fjärde året i rad och lite mindre än hälften av kommunerna blev underkända även i år. Resultatet blev till och med något sämre än i fjol.

Fritidsutbudet varierar mycket mellan olika platser och det är ett problem eftersom yngre personer är mer bundna till de orter de bor på.

– Många ungdomar har svår att ta sig från en kommun till en annan, säger Sophie Brömster.

Resultat

Kommunerna får poäng på en skala mellan ett och fem där tre är godkänt.

Källa: