12 aug 2015 17:30

12 aug 2015 17:59

Förseningar resten av dygnet

Västtåg från Göteborg mot Masriestad, Skövde och Jönköping kan komma att beröras av förseningar under resten av onsdagskvällen, detta efter ett tidigare växelfel i Jonsered under eftermiddagen.

Under onsdagseftermiddagen skedde ett växelfel i Jonsered som orsakat förseningar mellan Alingsås och Göteborg på Västra stambanan.

Sträckor som upplever förseningar är tåg från Göteborg mot Mariestad, Skövde och Jönköping.

Även fjärrtågen mot Stockholm påverkas av växelfelet.

Felet uppstod när en kabel blev avgrävd och enligt trafikverket kommer förseningarna kvarstå under resten av dygnet.

Under onsdagseftermiddagen skedde ett växelfel i Jonsered som orsakat förseningar mellan Alingsås och Göteborg på Västra stambanan.

Sträckor som upplever förseningar är tåg från Göteborg mot Mariestad, Skövde och Jönköping.

Även fjärrtågen mot Stockholm påverkas av växelfelet.

Felet uppstod när en kabel blev avgrävd och enligt trafikverket kommer förseningarna kvarstå under resten av dygnet.