13 aug 2015 06:00

13 aug 2015 06:00

Bättre läge för kol-sjuka

SJUKDOMAR

80 000 i Västra Götaland lever med kol (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Ny forskning visar att antalet försämringsperioder halverats tack vare bättre behandlingsmetoder. Bättre hjälp till fysisk träning, rökstopp samt nya läkemedel är tre orsaker, enligt ett pressmeddelande från Hjärt-lungfonden. Medelåldern för de som diagnostiseras har sjunkit från 73 till 66 år. Ändå lever 80 procent (400 000) av de som drabbats av kol i Sverige utan att känna till sin sjukdom.

80 000 i Västra Götaland lever med kol (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Ny forskning visar att antalet försämringsperioder halverats tack vare bättre behandlingsmetoder. Bättre hjälp till fysisk träning, rökstopp samt nya läkemedel är tre orsaker, enligt ett pressmeddelande från Hjärt-lungfonden. Medelåldern för de som diagnostiseras har sjunkit från 73 till 66 år. Ändå lever 80 procent (400 000) av de som drabbats av kol i Sverige utan att känna till sin sjukdom.