17 aug 2015 16:46

17 aug 2015 16:46

Scouter riskerar hjärnhinneinflammation

Scouter från Skaraborg deltog i Världsscoutjamboreen i Japan. Några deltagare på lägret har insjuknat i meningokockinfektion som kan leda till epidemisk hjärnhinneinflammation.

Deltagare på det stora scoutlägret i Japan, Världsscoutjamboree har insjuknat i meningokockinfektion som kan leda till meningokockmeningit (epidemisk hjärnhinneinflammation). En ovanlig och mycket allvarlig sjukdom.

En handfull scouter från Skaraborg deltog i lägret.

Den som smittats insjuknar snabbt med hög feber, svår huvudvärk, nackstelhet samt ytliga hudblödningar. Sjukdomen behandlas med antibiotika och de flesta tillfrisknar utan men.

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu de svenska hemvändande deltagarna att snarast uppsöka sjukvård för att erbjudas förebyggande behandling. Antibiotika minskar risken för sjukdom, och minskar risken för smittspridning bland exempelvis anhöriga.

Scoutmötet i Japan pågick 28 juli–8 augusti och samlade cirka 30 000 deltagare från länder över hela världen. Cirka 1 900 kom från Sverige, varav de flesta är mellan 14 och 17 år.

Efter hemkomsten har några deltagare från Europa insjuknat i meningokockinfektion. Tre fall har rapporterats från Skottland. Sverige har i nuläget ett mycket troligt fall och ytterligare två under utredning.

– Man bör få förebyggande behandling om man varit på lägret, även om man inte alls känner sig sjuk, utan att invänta odling och provsvar. Risken att bli sjuk är liten men å andra sidan kan sjukdomen utvecklas snabbt, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Vanligen visar sig symptomen 2–3 dagar efter insjuknande, men i undantagsfall tar det längre tid, upp till drygt en vecka. Barn, ungdomar och unga vuxna löper störst risk att insjukna.

Deltagare på det stora scoutlägret i Japan, Världsscoutjamboree har insjuknat i meningokockinfektion som kan leda till meningokockmeningit (epidemisk hjärnhinneinflammation). En ovanlig och mycket allvarlig sjukdom.

En handfull scouter från Skaraborg deltog i lägret.

Den som smittats insjuknar snabbt med hög feber, svår huvudvärk, nackstelhet samt ytliga hudblödningar. Sjukdomen behandlas med antibiotika och de flesta tillfrisknar utan men.

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu de svenska hemvändande deltagarna att snarast uppsöka sjukvård för att erbjudas förebyggande behandling. Antibiotika minskar risken för sjukdom, och minskar risken för smittspridning bland exempelvis anhöriga.

Scoutmötet i Japan pågick 28 juli–8 augusti och samlade cirka 30 000 deltagare från länder över hela världen. Cirka 1 900 kom från Sverige, varav de flesta är mellan 14 och 17 år.

Efter hemkomsten har några deltagare från Europa insjuknat i meningokockinfektion. Tre fall har rapporterats från Skottland. Sverige har i nuläget ett mycket troligt fall och ytterligare två under utredning.

– Man bör få förebyggande behandling om man varit på lägret, även om man inte alls känner sig sjuk, utan att invänta odling och provsvar. Risken att bli sjuk är liten men å andra sidan kan sjukdomen utvecklas snabbt, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Vanligen visar sig symptomen 2–3 dagar efter insjuknande, men i undantagsfall tar det längre tid, upp till drygt en vecka. Barn, ungdomar och unga vuxna löper störst risk att insjukna.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.